Ένταξη δικτύου αποχέτευσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Αυγούστου, 2011

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 3.350.000 €, με δικαιούχο το Δήμο Κοζάνης.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:
• εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου με 450 ιδιωτικές συνδέσεις
• κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και καταθλιπτικού αγωγού
• αντλιοστασίου και τον εξοπλισμό του με ασύρματο σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 19,07 χιλιόμετρα αγωγών.
Το έργο σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, η οποία στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος, σχεδίασε και υλοποιεί μια σειρά έργων σε συνεργασία με τους  Δήμους μέσω προγραμματικών συμβάσεων για την επεξεργασία λυμάτων και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς.
Το έργο θα συμβάλλει στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων), καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Μαυροδενδρίου.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου προβλέπεται η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου Μαυροδενδρίου με την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης.