Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κιουταχειωτών Μικρασιατών Φλώρινας Ο Άγιος Μηνάς

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κιουταχειωτών – Μικρασιατών Φλώρινας “Ο Άγιος Μηνάς” λόγω μη επίτευξης απαρτίας στην 1η ορισθείσα Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσκαλεί τα μέλη του:

  1. A) Σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενόψει της λήξης της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  2. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 11/2017 – 09/2020
  4. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και πρακτικού Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 11/2017 – 09/2020
  5. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 11/2017 – 09/2020
  6. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2020 – 2023
  7. B) Σε αντίστοιχη έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου.

Οι ως άνω Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι Γενικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν με όσα μέλη παραβρεθούν σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της Έκτακτης και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή διασποράς της νόσου COVID 19.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση