Επανέρχεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της πόλης Καστοριάς, βάσει της οριοθέτησης που λειτουργούσε προ πανδημίας

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ./16506/18.03.2022 (ΦΕΚ.1302/18.03.2022/τεύχος-Β’) καταργείται η επέκταση του μέτρου λειτουργίας παράλληλων λαϊκών αγορών στους Δήμους, βάσει των αποφάσεων που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς της covid-19

Ύστερα από τα ανωτέρω,  επανέρχεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της πόλης Καστοριάς, βάσει της οριοθέτησης που λειτουργούσε προ πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς, στα τηλέφωνα 2467351147-149.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση