Επέκταση και συντήρηση αγωγού διασύνδεσης γεώτρησης Πελαργού με δεξαμενή Αντιγόνου

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Φεβρουαρίου, 2019

Συντήρηση Ύδρευσης

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει του συμπολίτες μας ότι στις 25/2/2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση και συντήρηση αγωγού διασύνδεσης γεώτρησης Πελαργού με δεξαμενή Αντιγόνου» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο του έργου κ. Μπιτάκη Στ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 6.996,45 € και χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018. Αντικείμενο του έργου θα είναι εργασίες κατασκευής δικτύου για την διασύνδεση γεώτρησης με δεξαμενή, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας πόσιμου νερού σε ώρες αιχμής.

Το ανωτέρω έργο, όπως και η ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος της κατασκευής νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Πελαργού και ΤΚ Βεγόρας καθώς και η σύνταξη μελετών δικτύων ύδρευσης στο Μανιάκι και Αντίγονο, είναι μέρος του γενικότερου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση και την οριστική λύση χρόνιων προβλημάτων στις ΤΚ Βεγόρας, Πελαργού, Μανιακίου και Αντιγόνου.

TAGGED: Αμύνταιο,