ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Μαρτίου, 2011

1. ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Για την πληρέστερη ενημέρωση την συνδημοτών μας σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις αρμοδιότητες του Δήμου, προτείνουμε την έκδοση ευσύνοπτου τόμου, της Χάρτας των Δικαιωμάτων του Πολίτη (ή του Δημότη), προκειμένου να διανεμηθεί στους πολίτες.

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2007 – 2013» ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ

Το πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς στόχους:

  • Να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη, ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληματισμό που συνδέεται με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης των αξιών και επιτευγμάτων της Ευρώπης, με παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του παρελθόντος της,
  • Να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να συμβάλει στην ευημερία των ανθρώπων στην Ευρώπη με ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Περιλαμβάνει δράσεις για τους ενεργούς πολίτες για την Ευρώπη με συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων, Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων, σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης του έργου των ερευνητικών οργανισμών (ομάδων προβληματισμού) στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν νέες ιδέες και σκέψεις για ευρωπαϊκά ζητήματα, για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή για τις ευρωπαϊκές αξίες. Προβλέπει το ποσό των 215 εκατομμυρίων ευρώ για τα επτά έτη (2007-2013).

Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού οι εκπρόσωποι δημοτικών αρχών της ΠΓΔΜ απευθύνουν, μέσω του εθνικού σημείου επαφής της γειτονικής χώρας, πρόσκληση προς τους ΟΤΑ της χώρας μας για τον από κοινού σχεδιασμό προτάσεων αδελφοποίησης και συνεργασίας. Θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να πραγματοποιηθεί η Αδελφοποίηση Φλώρινας και Μοναστηρίου (Bitola), ενδεχομένως και Κορυτσάς, για πολλούς σημαντικούς ιστορικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς λόγους.

 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Με αφορμή την παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου σας κοινοποιώ προτάσεις που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο κατά τη συγκεκριμένη μέρα και αποτελούν υποστηρικτικές δράσεις που με τις οποίες ο Δήμος μπορεί να ενδυναμώσει την παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία ευρύτερα.

Επειδή το σύνολο της δράσης του Δήμου συνδέεται με άμεσα ή έμμεσα οφέλη για τις γυναίκες, είναι εξίσου σημαντικό να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση και στήριξη των γυναικών στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, με υποστήριξη των γυναικείων συλλόγων και ειδικές επιμορφωτικές δράσεις για τις γυναίκες, όπως ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, σεμινάρια, κλπ.) για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής έρευνας από γυναίκες και για την υποστήριξη της γυναικείας εργασίας στον αγροτικό τομέα. Για αυτό προτείνουμε τη δημιουργία Τοπικού Δικτύου Αιρετών Γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ίδρυση Γραφείου Ισότητας στο Δήμο Φλώρινας.

 

4. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

Επαναφέρω την πρόταση του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου, για ίδρυση Κέντρου Νεοσυλλέκτων στο Στρατόπεδο Σκιαδόπουλου, προκειμένου να πετύχουμε την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του εναπομείναντος στρατεύματος.

 

6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ευθύνη του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κ. Αριστείδου, να κατατεθεί από όλους τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους το ετήσιο πρόγραμμα της δράσης και των εκδηλώσεών τους, ώστε να ενιαιοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες και να διαφανεί ο πλούτος και η ποικιλία τους, αλλά και η δυνατότητα κατοίκων και επισκεπτών να τις παρακολουθούν.

 

7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

Να προσδιοριστούν χώροι υγειονομικής ταφής ή οι τρόποι για την απαιτούμενη διαχείριση των νεκρών ζώων , προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής μας από ασυνείδητους συμπολίτες μας που πετούν τα νεκρά ζώα τους σε τυχαίους δημόσιους χώρους και μολύνουν το περιβάλλον.

 

8. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ένταξη της Μελέτης Επεκτάσεων του Σχεδίου πόλεως της Φλώρινας στο ΕΣΠΑ; Η επέκταση του Σχεδίου της Φλώρινας είναι μια σημαντική διάσταση της ορθολογικής διάρθρωσης του οικιστικού ιστού και θα δώσει αναπτυξιακά κίνητρα στην περιοχή μας.

 

9. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τι γίνεται με την χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»; Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη κοινωνική δομή εξυπηρετεί εκατοντάδες ηλικιωμένους και μοναχικούς ανθρώπους και προσφέρει πολύ σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο μας.

 

10. ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ»

Φέτος, η έγκριτη εφημερίδα «Φωνή της Φλωρίνης» συμπληρώνει τα 49 χρόνια και μπαίνει στο 50ο έτος της έκδοσής της (από τις 17 Μαρτίου 1962), μια μακροβιότατη πορεία με πολλές επιτυχίες και αξιοπρεπή παρουσία. Είναι μια παραδοσιακή εφημερίδα με μέγιστη εμβέλεια, που φτάνει ως τα πέρατα της οικουμένης και ενημερώνει τους όπου γης Φλωρινιώτες για τα νέα της πατρίδας. Θεωρούμε ότι ως Δήμος θα πρέπει να τιμήσουμε την μακρόχρονη και ακάματη προσφορά του εκδότη της, κ. Θεόδωρου Βόσδου, που αποτελεί παράδειγμα φιλεργίας και δημοσιογραφικού ζήλου για τους νεώτερους, με το πιο συμβολικό τρόπο κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

11. ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σχετικά με το έκτακτο θέμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου μας οι θέσεις μας είναι οι εξής. Από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο επισημάναμε την ανάγκη για συζήτηση του θέματος των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων στο Δήμο μας και το υπογραμμίσαμε στην Συνέντευξη Τύπου που δώσαμε τον Ιανουάριο, αλλά ουδείς ανταποκρίθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο μήνες τώρα το θέμα εξελίσσεται και παρατηρούμε σε άλλους Νομούς να ξεσηκώνονται οι κάτοικοι για το κλείσιμο των σχολείων τους, ενώ εμείς παρακολουθούμε άπραγοι ως Δήμος.

Κι εμείς αρχικά, είχαμε διατυπώσει τις επιφυλάξεις μας για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στο Δήμο μας και τις επιπτώσεις του, δηλαδή την ενδεχόμενη αστικοποίηση του πληθυσμού της περιοχής μας. Επίσης, είχαμε αναφέρει ότι θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν υπόψη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας και δυσχεραίνουν την μετακίνηση των μαθητών για μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά τα παιδαγωγικά και μορφωτικά οφέλη από τη δημιουργία πολυδύναμων και άρτια εξοπλισμένων σχολικών μονάδων, όπου οι μαθητές θα απολαμβάνουν όλα τα μορφωτικά αγαθά, μέσα σε αξιοπρεπείς χώρους, ο καθένας στην ηλικιακή του τάξη, με δασκάλους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, που θα τους δίνουν πρόσβαση στην κοινωνία της Πληροφορίας, είναι πολλαπλά.

Άλλωστε, η Φλώρινα έχει το προνόμιο της πετυχημένης συνένωσης των σχολείων των Πρεσπών εδώ και 15 χρόνια, όπου τα παιδιά από όλα τα χωριά της περιοχής με ιδιαίτερη προθυμία συμμετέχουν στο Ολοήμερο Σχολείο του Αγίου Γερμανού, και αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα επιτυχούς συγχώνευσης.

Επίσης, η πρόταση που συγκροτήθηκε από τη μεριά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, μας βρήκε σύμφωνους, γιατί είναι εξαιρετικά μελετημένη και έγινε με κριτήριο τα οφέλη των μαθητών και μόνο. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου γίνονται οι μεγάλες αλλαγές, ο Διευθυντής , κ. Π. Νώτας, πέραν των υποχρεωτικών ενεργειών που έπρεπε να κάνει, πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους γονείς στις Δημοτικές κοινότητες. Κλήθηκαν σε κοινή συνάντηση οι Αντιδήμαρχοι, κ. Σταυρίδης και κ. Αλεξιάδης, και Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπαιδευτικοί όλων των παρατάξεων, ο κ. Καραγκιοζίδης, η κ. Κωτσαλίδου και μέλη από την παράταξή μας, , ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου και συζητήθηκε το θέμα.

Τέλος, η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Χριστοφιλοπούλου, διαβεβαιώνει ότι έστειλε Επιστολή σε όλους Δημάρχους για να τους ζητήσει την άποψή τους. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Ντόλιος, κάλεσε εκπροσώπους των Διευθύνσεων και των Δήμων σε κοινή συνάντηση στην Αθήνα, όπου παρέστη ο κ. Νώτας, αλλά ο Δήμος μας δεν έστειλε εκπρόσωπο. Εκεί ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι έχουν διασφαλιστεί πλήρως τα κονδύλια για τις μετακινήσεις των μαθητών, επομένως, αίρεται και το πρόσχημα της οικονομικής αδυναμίας του Δήμου Φλώρινας.

Ο κ. Νώτας πραγματοποίησε συνάντηση έγκαιρα με τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο, όπου του επέδωσε τον σχεδιασμό του και την πρότασή του, που εισακούστηκε από το Υπουργείο στο μεγαλύτερο μέρος της, και πάλι δεν εκφράστηκε καμιά αντίρρηση από τη Δημοτική αρχή, ούτε ήρθε το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ι. Τζώτζης, όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης, 15-3-2011, στο Ράδιο Φλώρινα, έκανε τις αντίστοιχες ενέργειες, αλλά δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση.

Εκφράσαμε τις ισχυρές αντιρρήσεις μας στην πρόταση του κ. Δημάρχου, γιατί, θεωρούμε ότι ένα όψιμο ψήφισμα χωρίς καμιά τεκμηρίωση, που απορρίπτει συλλήβδην όλες τις συνενώσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι πολλοί είναι οι γονείς που συμφωνούν και τις αποδέχονται, ένα ψήφισμα που έρχεται κατόπιν εορτής, ενώ ο Δήμος μας δεν κατέθεσε καμία πρόταση, να προτείνει την αναίρεση όλων των αλλαγών και την παραμονή του ίδιου εκπαιδευτικού τοπίου, γίνεται αποκλειστικά για επικοινωνιακούς λόγους και στερεί από τους μαθητές του Δήμου μας τη δυνατότητα να έχουν μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη παιδεία, που θα τους προσφέρει όλα τα μορφωτικά εφόδια για την επιτυχία και τη μελλοντική ευημερία τους.

Η Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Φλώρινας

Όλγα Μούσιου-Μυλωνά

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιώργος Σαχινίδης, Τραϊανός Πετκάνης, Γιώργος Σταύρου

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube