Επερώτηση για τα κοινόχρηστα ποδήλατα του δήμου Φλώρινας κατέθεσε ο Στέφανος Μπίρος

Επερώτηση για τα κοινόχρηστα ποδήλατα του δήμου Φλώρινας κατέθεσε ο Στέφανος Μπίρος

Προς
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
κ. Μιχαήλ Χάτζιο
Επερώτηση σχετικά με την αγορά των ποδηλάτων και τη σύμβαση για τη συντήρηση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών που υπεγράφη με την εταιρεία με την επωνυμία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ»

Κύριε Πρόεδρε

Στις 30/12/2019 λάβαμε σχετικό υπόμνημα από την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ» αναφορικά με οφειλές τις οποίες υποχρέωση να εξοφλήσει είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προμήθεια των ποδηλάτων αλλά και την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του
δήμου Φλώρινας και τα ποσά τα οποία ζητά να καταβληθούν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι υπέρμετρα υψηλά ως προς το τίμημα τους, γεννώντας πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο:

α) το ύψος της αγοράς των ποδηλάτων
β) το κόστος, την προμήθεια για τη συντήρηση των ποδηλάτων
γ) τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε
δ) το ύψος του τιμήματος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος των κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου Φλώρινας

Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωρίζει με ποιά νομοθεσία και πότε έγινε η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των κοινόχρηστων ποδηλάτων, ποιό ήταν το συνολικό κόστος όλων των παραδοτέων, ποιός ήταν ο μελετητής για την αγορά των κοινόχρηστων ποδηλάτων και ποιό ήταν το κόστος της μελέτης εφόσον υπάρχει, από ποίο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε το συγκεκριμένο έργο και με ποιό ποσό.

Συγκεκριμένα:

1ον Πως προκύπτει το κόστος της συντήρησης του εξοπλισμού των συστημάτων για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/5/2019 με αριθμό Πρωτ. 9302/23-05-2018 με το ποσό των 19.761,39€ το οποίο αφορά περίοδο χειμερινή για τη Φλώρινα και ως εκ τούτου τα ποδήλατα από ότι γνωρίζω ως πολίτης δεν υπήρχαν στη διάθεση των συμπολιτών μας και ήταν αποθηκευμένα σε ειδικούς χώρους

2ον Για την ίδια περίοδο υπήρχε η δεύτερη δόση της λειτουργίας διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/5/2019 σχετική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με Αριθμό Πρωτ. 9301/23-05-2018 με ανάδοχο την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ» ύψους 13.950,00€, που σημαίνει εφόσον είναι η 2η δόση το συνολικό κόστος για ένα έτος ήταν 27.900,00€;

3ον Επιπλέον των ανωτέρων υπάρχει σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με χρονικό διάστημα 20/06/2019 έως 19/08/2019 έγγραφο με Αριθμό Πρωτ. 13021/20-06-2019 με ανάδοχο την ίδια εταιρεία ποσό 9.920,00€ και τη 2η δόση της λειτουργίας και διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων για το χρονικό διάστημα 20/08/2019 έως 19/10/2019 (για δύο μήνες) σύμβαση παροχής υπηρεσιών δηλαδή άλλες 9.920,00€. Είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν για τη λειτουργία και τη διαχείριση των κοινόχρηστων ποδηλάτων για χρονικό διάστημα 4 μηνών να υπογράφονται δύο συμβάσεις συνολικού ύψους 19.840,00€;

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι συγκεκριμένες συμβάσεις με την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ» είναι υψηλού κόστους για το δήμο Φλώρινας, επειδή δεν γνωρίζει το παρών Δημοτικό Συμβούλιο το ιστορικό τον συμβάσεων που αφορούν τα κοινόχρηστα ποδήλατα.

Θα θέλαμε να λάβουμε γνώση του ιστορικού των συμβάσεων καθώς και των σχετικών αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια επιπλέον θα θέλαμε να ενημερωθούμε το λόγο που υπογράφηκαν τέσσερις συμβάσεις ή και περισσότερες που αφορούν τα κοινόχρηστα ποδήλατα.

Παρακαλούμε όλα τα ανωτέρω αποσαφηνιστούν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα παραστατικά και οι έλεγχοι νομιμότητας των αποφάσεων των συγκεκριμένων έργων, οι σχετικές γνωμοδότησης των υπηρεσιών για την αναγκαιότητα του έργου αυτού, την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του έργου και τις αποφάσεις των αναθέσεων όλων των επιμέρους συμβάσεων με την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΙΚΕ».

Με εκτίμηση
Ο ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος
Στέφανος Μπίρος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση