Επικοινωνία

Τηλέφωνα Eπικοινωνίας & Email :
Τηλέφωνο 23860 71 100 &  23860 71 200
Email info@radio-lehovo.gr
Email 2 lehovofm@otenet.gr