Επικοινωνία

Τηλέφωνο 23860 71 100 & 23860 71 200
Fax 23860 71 444
Email info@radio-lehovo.gr