Επιμελητήριο Φλώρινας: Διευκόλυνση εξόφλησης των συνδρομών

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Ιανουαρίου, 2014

EVE-FLORINAS-LOGO

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διευκόλυνσης εξόφλησης των συνδρομών των μελών που οφείλουν 5 έως 9 έτη θα γίνεται έκπτωση ποσοστού 40% επί του συνόλου των συνδρομών και σε μέλη που οφείλουν 10ετία θα γίνεται έκπτωση ποσοστού 50%.
Η παραπάνω απόφαση έχει ισχύ μέχρι 30/04/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου 2385022334 & 22466 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

TAGGED: Φλώρινα,