Επιμελητήριο Φλώρινας Ενημέρωση επιχειρήσεων εισαγωγής ξυλείας

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/918 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020, που αφορά τη θέσπιση παρέκκλισης από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση ξυλείας φράξου που κατάγεται από τον Καναδά ή που έχει υποστεί επεξεργασία στη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/918 η είσοδος στην Ένωση ξυλείας φράξου (Fraxinus spp.) που κατάγεται από τον Καναδά ή έχει υποστεί επεξεργασία στη χώρα αυτή υπόκεινται στη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 2 και του μέρους Α του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/918 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2023 και είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/918/oj.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση