Επιμορφωτικά σεμινάρια για το κτηματολόγιο από τον Γεωπονικό Σύλλογο Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Φεβρουαρίου, 2019

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το κτηματολόγιο του Γεωπονικού Συλλόγου Φλώρινας

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Φλώρινας, λαμβάνοντας υπ’ όψην τους Ν.674/77 και Ν.4235/2014 περί αρμοδιότητας διαχείρισης γεωργικών γαιών, καλεί τα μέλη του, που ασχολούνται με τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και τη σύνταξη φακέλου Κτηματολογίου, να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που θα διοργανωθούν σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο.

Τα εργαστήρια – σεμινάρια εκπαίδευσης για την υποβολή φακέλων στο κτηματολόγιο θα γίνουν την Πέμπτη 21 Φεβ 2019 και ώρα 16:30.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα τηλέφωνα του συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,