ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Σ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Σεπτεμβρίου, 2011
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Σ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Ο Ανώτερος Λειτουργός της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Σ. Λευκωσίας, Γραμματείς των Κοινοτικών Συμβουλίων Λευκωσίας  και εκπρόσωποι του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Μαρία Ν. Παρδάλη & συνεργάτες» επισκέφθηκαν την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στα πλαίσια του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη».
Η επίσκεψη έλαβε αρχικά χώρα στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ, όπου μέσα από ένα γόνιμο και αποτελεσματικό διάλογο, έγινε πλήρης παρουσίαση από στελέχη της εταιρίας, τόσο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όσο και της λειτουργίας του ΟΣΔΑ και των λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε την Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Κοζάνης, όπου είχαν την ευκαιρία να δούνε από κοντά και να ενημερωθούν για τη διαδικασία μεταφόρτωσης των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων καθώς και τη συλλογή και χειροδιαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..