Επιστολή Σπάρτακου στον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2011

Θέμα : Παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από 1.8.2011
Κύριε Υπουργέ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παράγραφος 10,11 και 12 του Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», αναπροσαρμόζονται από 1η Αυγούστου 2011 τα ποσοστά παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), τα οποία έχουν θεσπιστεί και καθοριστεί  με το άρθρο 38 του Νόμου 3863/10, με αποτέλεσμα να υπάρχει και νέα περικοπή στις ήδη μειωμένες συντάξεις.
Επιπρόσθετα, από 1.8.2011, επιβάλλεται μηνιαία εισφορά σε ποσοστό από 6 έως 10% στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή γήρατος και λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
Κύριε Υπουργέ
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ζητά να εντάξετε στην εν λόγω  εξαίρεση και τους  εργαζόμενους των Βαρέων (ΥΒΑΕ) και ανθυγιεινών σε Σταθμούς, Ορυχεία και Δίκτυα μεταφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι θα υπάρξει μια έμμεση αύξηση των ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα ΒΑΕ (ΥΒΑΕ) κατά 5 τουλάχιστον χρόνια. Με δεδομένο το γεγονός ότι για τους εργαζόμενους αυτούς το προσδόκιμο ζωής δεν ξεπερνά τα 60 χρόνια, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αρνητική επίπτωση που θα έχει η συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την εφαρμογή της.
Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι αυτοί καταβάλλουν έξτρα εισφορές, όπως η πληρωμή επ΄ ασφάλιστρου. Σε μια διαφορετική περίπτωση λοιπόν -από αυτή που ζητάμε- αναρωτιέται κανείς, γιατί θα έπρεπε να συνεχίσουν να το καταβάλλουν.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ τέλος, ζητά να υπάρξει ρύθμιση, έτσι ώστε η συγκεκριμένη εισφορά για τους ενταγμένους στην κατηγορία ΒΑΕ (ΥΒΑΕ) να ισχύει για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης                                                Κων/νος Βασιλειάδης