Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Πασχάλης Χαρούμενος

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Νοεμβρίου, 2011

XAROYMENOS-PASXALHS-AETOS1

 

Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δυτικής Μακεδονίας Πασχάλης Χαρούμενος στις 17-11-2011. Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη αφορά τη διαβούλευση που πραγματοποιείται από το Υπουργείο σχετικά με το Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», με αποδέκτες τους δύο Υφυπουργούς κ Δριβελέγκα και κ. Ροντούλη, ενώ κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό κ. Σκανδαλίδη.

 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Κύριε Υφυπουργέ,

Αναγνωρίζοντας την εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία δέκα χρόνια να προσαρμοστεί ο εγχώριος κλάδος της κτηνοτροφίας στο ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στην έκδοση των συγκεκριμένων αδειών, τα οποία αποτρέπουν σε κάποιο βαθμό τις επενδύσεις στον κλάδο.

 

Οι κτηνοτροφικές μονάδες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, αφού το 80% των εγκαταστάσεων στη χώρα λειτουργούν χωρίς άδεια, αλλά και επιβίωσης μιας και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο περίπου 7.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσοστό των κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν χωρίς άδεια αγγίζει το 85%, σύμφωνα με στοιχεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανταποκρίνεται άμεσα και στοχευμένα στις προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισημάνουμε το πρόβλημα και πως έχουν προηγηθεί και προσωπικές μας συναντήσεις για την επίλυσή του, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

Προτείνουμε στο άρθρο 5 παράγραφο 3 του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση, να συμπεριληφθεί μαζί με την εξαίρεση των νησιών στα οποία οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 17, ισχύουν μειωμένες κατά 20% και η εξαίρεση για μικρούς και στάσιμους οικισμούς, δηλαδή για οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους, σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

 

Επίσης προτείνουμε στο άρθρο 2 η παράγραφος 4 να διαγραφεί ώστε να μην καταργηθεί η δευτεροβάθμια επιτροπή σταυλισμού, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και είναι η πλέον κατάλληλη να εξετάζει τα θέματα προσφυγών των ενδιαφερόμενων κατά των αποφάσεων της επιτροπής σταυλισμού.

 

Στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου, προτείνουμε να συμπεριληφθεί τροποποίηση του Π.Δ. 190/1981, ΦΕΚ 54Α/4-3-1981, «Περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός Δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων», στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:

    1. στο άρθρο 1 στο οποίο προβλέπεται ότι οι άδειες εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να προστεθεί παράγραφος στην οποία θα καθορίζονται ποιες είναι οι συναφείς εγκαταστάσεις με τα ποιμνιοστάσια (πχ βουστάσια, χοιροστάσια κτλ) συμπεριλαμβανόμενων και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων
    2. στο άρθρο 2 στην παράγραφο β στην οποία περιγράφονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση παραχώρησης προς τη Δ/νση Δασών ή το Δασαρχείο, προβλέπεται «άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας δια πάσαν ζωοτεχνικήν εγκατάστασιν της αρμόδιας κατά τόπους αρχής». Προτείνεται να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι το μέγεθος της εκμετάλλευσης για την οποία θα ζητούν την άδεια εγκατάστασης

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τα φυσικά διαθέσιμα και το ανθρώπινο δυναμικό για να παράγει ποιοτικά κτηνοτροφικά προϊόντα, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε προσεκτικά θέσει, μας επιβάλλει να εξετάσουμε αναλυτικά τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης