Επιστολή του εργατικού κέντρου Φλώρινας στους φορείς για την ανεργία

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Αυγούστου, 2012

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 135

ΠΡΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

 

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας στο νομό μας, ξεπερνούν το 35%. Η κατάσταση όπως καταλαβαίνεται είναι αδιέξοδη και τα προβλήματα της οικονομικής κατάστασης των συμπολιτών μας θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο, με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα δώσει τη χαριστική βολή στους κατοίκους του νομού.

Αυτό που είναι λυπηρό όμως και το οποίο παρατηρείται σε όλη την επικράτεια του νομού από τους περισσότερους εμπλεκόμενους εργοδότες, είναι η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα προβληματικές τις εργασιακές σχέσεις και τα ημερομίσθια των εργαζομένων της περιοχής.

Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δημόσια έργα που γίνονται στο νομό μας, αλλά και από ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο νομό (δρόμος Νίκη – Φλώρινα, ανεμογεννήτριες κλπ), κατά παράδοξο τρόπο να μη βρίσκουν το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζονται για τις εργασίες που κάνουν στο νομό μας και να απασχολούν εργαζόμενους ή υπεργολάβους από άλλες περιοχές της χώρας μας, οι οποίοι και εκτελούν αυτά τα έργα.

Απευθυνόμενοι σε όλους τους φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων αυτών, εάν κατανοούν την πικρία που διακατέχει τους συμπολίτες μας, όταν βλέπουν να κατασκευάζονται έργα στο νομό τους και οι ίδιοι να μην μπορούν να εργαστούν σε αυτά, τις συνέπειες της οικονομικής τους κατάστασης που είναι τραγική και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των φορέων, στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο νομό από κοινού με το εργατικό κέντρο, για έργα που εκτελούνται είτε υπό μορφή υπεργολαβιών είτε εργαζομένων, να προτιμούνται οι συμπολίτες μας για να μην υπάρχουν περεταίρω προβλήματα ακόμα ακόμα και στην υλοποίηση των έργων αυτών.