ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Σεπτεμβρίου, 2012

Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Λιβιεράτο Ευάγγελο απέστειλε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012, ο Αντιπεριφερειάρχης,  Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος σχετικά  με τα δημοσιεύματα εφημερίδων που φέρουν  μεταξύ των υπό κατάργηση φορέων διαχείρισης λίμνης και τον νεοσύστατο  Φορέα Διαχείρισης  της Καστοριάς.  Η επιστολή κοινοποιήθηκε   στους Βουλευτές Καστοριάς, στον Γενικό Γραμματέα και Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος Υ.ΠΕ.Κ.Α,  στον Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στον Δήμαρχο Καστοριάς και στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  της Δ/νσης  Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

 

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

με ιδιαίτερη λύπη μας ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα εφημερίδων τη βούληση του υπουργείου σας, όπως αυτή πρόσφατα εκφράστηκε προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη κατάργηση τεσσάρων φορέων διαχείρισης περιοχών που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο μόλις από 14 Ιουνίου συσταθείς αντίστοιχος φορέας της περιοχής της λίμνης μας.

Η τοπική κοινωνία αλλά και εμείς ως εκφραστές της, υποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό της περιοχής της λίμνης μας, ως περιοχή προστασίας της φύσης καθώς ένα «όνειρο» ετών έπαιρνε πλέον σάρκα και οστά.

Πιστέψαμε δηλαδή, ότι είχε έρθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου για τη συνολική αντιμετώπιση αλλά και το χειρισμό του ιδιαίτερου αυτού υγροτοπικού οικοσυστήματος, ως βασικό εργαλείο για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής μέσα από μια συνισταμένη προσπάθεια των τοπικών αρχών και του συγκροτούμενου οργάνου διαχείρισης του δηλαδή του φορέα διαχείρισης τους.

Δεδομένων των πληροφοριών ότι η διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης μας θα ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που έχει έδρα τα Ιωάννινα, αισθανόμαστε ότι μας αφαιρείται ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα μας έδινε αναπτυξιακό προβάδισμα και αυτό δεν ήταν άλλο από τη συμμετοχή μας στο διαχειριστικό εργαλείο.

 

 

Ενώ μας δημιουργούνται μια σειρά προβληματισμών σε σχέση με τη προαναφερθείσα μεταβίβαση άσκησης της αρμοδιότητας διαχείρισης, όπως το κατά πόσο με αυτό τον τρόπο αφαιρείται από την αιρετή περιφέρεια ο πρόσφατα αποκτηθέντας αναπτυξιακός ρόλος που της απέδωσε ο «Καλλικράτης», το ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων και μάλιστα ειδικού χαρακτήρα στον εκφραστή του
Κεντρικού Κράτους σε τοπικό επίπεδο, το οποίο πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που το ταλανίζουν τελεί και υπό θεσμικό εκσυγχρονισμό. Ενώ εάν ο απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι η περιστολή των δαπανών για λόγους δημοσίου συμφέροντος αυτός δεν κατανοούμε πως επιτυγχάνεται;

Επικουρικά στους προβληματισμούς μας σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί η κρατική περιφέρεια να ανταποκριθεί στη πρόσθετη αρμοδιότητα που της ανατίθεται έρχεται να προστεθεί και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της, σε περιβάλλον και χωρικό σχεδιασμό και σε διαχείριση υδάτων καθώς και η ανεπάρκεια δομών στήριξης αλλά και η έλλειψη προσωπικού.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση του φορέα διαχείρισης της λίμνης μας, έχει εξασφαλιστεί από χρήματα της περιφέρειας μας μέχρι το 2015 ικανό χρονικό διάστημα για να καταστεί αυτός βιώσιμος.

Εάν παρόλα αυτά εμμείνετε στην άποψη της κατάργησης του φορέα διαχείρισης μας, τότε πιστεύουμε ότι η σχετική αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί στην αιρετή περιφέρεια η οποία και κατέχει την άσκηση σημαντικού μέρους των αρμοδιοτήτων των φορέων διαχείρισης όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό τους νόμο, δεδομένης και της σημασίας του συγκεκριμένου υγροτοπικού οικοσυστήματος, της έκτασης και της χωρικής του ανάπτυξης αλλά και των άρριχτων σχέσεων του με τη τοπική κοινωνία.

Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από εστιασμένες δράσεις τις κατάλληλες προοπτικές για τη κοινωνική αποδοχή των περιορισμών και των δεσμεύσεων που απορρέουν από το ΠΔ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες με σημαντική για τη περιοχή μας προστιθέμενη αξία. Επιπρόσθετα, μέσα από συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοτελώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα μπορούμε να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στη περιοχή, ενώ η εγγύτητα μας δίνει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με τη δυνατότητα ελέγχου για την αποφυγή αυθαιρεσιών αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου μέσω της ορθολογικής διαχείρισης τους, ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας και ως πολύτιμου εθνικού πόρου αποτελεί για τη περιφέρεια μας στόχο προτεραιότητας.

Προσδοκούμε τη θετική απόκριση σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

 

 

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube