Επιστολή Σπάρτακου για την σύνταξη των ασφαλισμένων του κανονισμού ΒΑΕ-ΥΒΑΕ του ΤΑΠ-ΔΕΗ

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Μαρτίου, 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς : Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                                           Ημερ.:  20-3-2013

κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο                                    Αριθ. Πρωτ.: 4719 

Θέμα: Υπολογισμός Σύνταξης των Ασφαλισμένων που υπάγονται στον κανονισμό ΒΑΕ-ΥΒΑΕ του ΤΑΠ-ΔΕΗ

Κύριε Διοικητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 4491/66, ο υπολογισμός της σύνταξης για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ καθορίζεται για κάθε έτος ασφάλισης στο 1/32 των συντάξιμων αποδοχών και στο 1/27 για όσους υπάγονται στον κανονισμό ΒΑΕ-ΥΒΑΕ.

Με το άρθρο 9 του Ν.1976/91 επανακαθορίστηκαν τα όρια ηλικίας, καθώς και ο υπολογισμός της σύνταξης για τα ειδικά ταμεία, για όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά από 1.1.1983 και μετά. Ωστόσο στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ξεκάθαρα ότι «για όλους τους ασφαλισμένους και για όσους θα ασφαλιστούν εφεξής στους ασφαλιστικούς φορείς των ειδικών ταμείων και υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού του κάθε φορέα, όπως αυτές εφαρμόζονταν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού». 

Στη συνέχεια, με τις παραγράφους 10,11 του άρθρου 2 του Ν.3029/02, προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σε 1/35 των συντάξιμων αποδοχών μέχρι την 31.12.92 (για τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων), ενώ διατηρείται το ευνοϊκότερο ανά έτος ποσοστό υπολογισμού σύνταξης μεγαλύτερο του 1/35 ανά έτος, δηλ. 1/32 ανά έτος για τους μέχρι 31.12.1982 ασφαλισμένους, το οποίο και καταργείται για όσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3655/2008.

Κύριε Διοικητή

Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε από το ΤΑΠ-ΔΕΗ, υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ, με το ερώτημα εάν πρέπει ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται εφεξής  σε 1/35 συντάξιμων αποδοχών ανά έτος ασφάλισης ή σε 1/27 ανά έτος ασφάλισης.

Κύριε Διοικητή

Η κατάργηση του ευνοϊκότερου υπολογισμού σύνταξης, προφανώς αφορά μόνο στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων, δηλ. πριν την 31.12.1982 των ειδικών ταμείων, γιατί εάν ο νομοθέτης ήθελε να αναφερθεί σε τροποποιήσεις συνταξιοδοτικών διατάξεων -που θα αφορούσαν την ειδική κατηγορία των ασφαλισμένων που εργάζονται στους Σταθμούς Παραγωγής και στα Ορυχεία της ΔΕΗ- σαφώς και θα έκανε ρητή αναφορά.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί εάν γίνει ο υπολογισμός με 1/35 των συντάξιμων αποδοχών κατ΄ετος  (για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ), τότε θα είχαμε το παράδοξο, ο εργαζόμενος να θεμελιώνει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όσα ορίζουν οι νόμοι:2084/92, 3029/02, 3655/08, 3863/10 και 4093/12, καθώς θα έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που σε κάθε περίπτωση απαιτείται, με ανώτερο το 55ο έτος και τελικά θα του απονεμηθεί μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: μισθωτός που ασφαλίστηκε την 1.2.1985 με ειδικότητα που υπάγεται στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων στα Ορυχεία της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2084/92 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 54 ετών, θα του απονεμηθούν μόνο 28/35, δηλ. μειωμένη σύνταξη, ενώ για να πάρει πλήρη πρέπει να μείνει στην εργασία του για άλλα 7 χρόνια!!! Δηλαδή, να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών!!!

Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι οι εργαζόμενοι στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ καταβάλλουν επιπρόσθετες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (επασφάλιστρο), που με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4075/12, έχουν αυξηθεί από 2,5% σε 4,7%!!!

Κύριε Διοικητή

Μετά τα παραπάνω, το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους στην ΔΕΗ Α.Ε., θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρχουν από τις υπηρεσίες σας προβληματισμοί και να γίνονται παρερμηνείες σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των Σταθμών Παραγωγής και των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ.

Κατά συνέπεια, πρέπει να συνεχιστεί άμεσα ο υπολογισμός των από 1.1.2013 αιτήσεων συνταξιοδότησης και να γίνεται με το 1/27 των συντάξιμων αποδοχών ανά έτος ασφάλισης.

Σε διαφορετική περίπτωση το Συνδικάτο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια μηδέ εξαιρουμένου και των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Γιώργος  Αδαμίδης                                     Αθανάσιος Μάστορας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  • Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
  • Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε κ. Αρθούρο Ζερβό
  • Γεν. Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Γδοντάκη Χαρίκλεια
  • ΤΑΠ/ΔΕΗ κ. Σοφία Θωμοπούλου
  • ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ