Επιστροφή τελών σε ΑμεΑ, άπορους και πολύτεκνους από τον δήμο Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Μαΐου, 2024

Σύμφωνα με την 314/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, εφαρμόστηκαν οι ρυθμίσεις για τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

–    άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ποσοστού 67% και άνω

–    πολύτεκνους, και

–    απόρους (δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης – Κ.Ε.Α.)

Η μείωση – απαλλαγή  ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 28 Μαΐου 2024 με την επιστροφή  του  ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, μετά και την υποβληθείσα αίτηση που κατέθεσε, με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι διενεργήθηκε επίσης έλεγχος για ύπαρξη ή μη οφειλών καθώς και ο απαιτούμενος συμψηφισμός.

Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 86.916,95 και αφορά 1.116 δικαιούχους.

TAGGED: Κοζάνη,