Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος Ανάρτηση των προνομιακής μεταχείρισης τεμαχίων

Ημ/νία Ανάρτησης: 24 Μαρτίου, 2023

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος καλούνται οι κτηματίες της υπό αναδασμό περιοχής αγρ/τος Περάσματος, να λάβουν γνώση των διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με :

  1. Ανάρτηση διαγράμματος και πίνακα ιδιοκτητών προνομιακής μεταχείρισης τεμαχίων
  2. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συγκλήρωση μερίδων ιδιοκτητών του αναδασμού(δημιουργία ομάδων)

Ενημερώνουμε τους κτηματίες, ότι προς εξυπηρέτηση των διαδικασιών που συνοδεύουν την  ανάρτηση των προνομιακών τεμαχίων, εκπρόσωπος του αναδόχου θα βρίσκεται στα γραφεία της κοινότητας τις εξής ημέρες και ώρες:

Από την Δευτέρα 27/3/2023 έως και την Παρασκεύη 7/4/2023 από τις 09:30 εως τις 13:30 καθημερινά εκτος Σαββάτου και Κυριακής.

για παροχή πληροφοριών και κατάθεση τυχόν αντιρρήσεων επί των αναρτημένων διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με την προνομιακή μεταχείρηση των αγροτεμαχίων καθώς και για  οποιαδήποτε άλλη εγγραφή ή πληροφορία αναφερόμενη στην έγγειο ιδιοκτησία τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΑ

TAGGED: Τ.Κ. Περάσματος, Φλώρινα,