ΕΠΣ Φλώρινας Πρόγραμμα αγώνων Α κατηγορίας 2015-2016

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Σεπτεμβρίου, 2015

mpala-porosafairou-8ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

   

 

ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12/13-9-2015 1η αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ        
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.26/27-09-2015  –  2η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ        
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.03/04-10-2015  –  3η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ        
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.10/11-10-2015  –  4η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
9  ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 0      
 

Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.17/18-10-2015  –  5η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ        
 

 

 

 

 

 

Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.24/25-10-2015  –  6η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ        
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.31/10-01/11-2015  –  7η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ        
Ε.Π.ΣΦΛΩΡΙΝΑΣ.07/08-11-2015  –  8η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ        
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 14/15-11-2015 –  9η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ        
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.21/22-11-2015  –  10η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ        
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.28/29-11-2015  –  11η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ        

 

Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.05/06-12-2015  –  12η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
0   3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  13η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
0   5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  14η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
0   7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  15η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
0  ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 0      
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  16η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
0   11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  17η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
0   2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  18η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
0   4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  19η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
0   6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  20η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
0   8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
Ε.Π.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.  –  21η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ 11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ    
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ    
3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ 8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ    
4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ 7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ    
5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
0   10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ    
Ε.Π.Σ.  –  22η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2)    
11 ΠΡΕΣΠΑ ΠΡΕΣΠΑΣ 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ    
10 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ 3 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ    
9 ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 4 ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ    
8 ΑΣ Ξ. ΝΕΡΟΥ 5 ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ    
7 ΜΕΓΑΣ Α. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 6 ΒΟΡΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ    
0   1 ΕΛΛΑΣ Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ    
TAGGED: Ποδόσφαιρο, Φλώρινα,