Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ὑποδοχή Τιµίας Kάρας Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ΄΄ Γέροντος ΄΄ τοῦ ἐν Εύβοίᾳ.

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Οκτωβρίου, 2022


Ὑποδοχή Τιµίας Kάρας Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ΄΄ Γέροντος ΄΄ τοῦ ἐν Εύβοίᾳ.
1) Τό ἀπόγευµα ὣρα 5:30 : Ἐπίσηµη Ὑποδοχή τῆς Τιµίας Κάρας
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Θαυµατουργοῦ στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ὑπό τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας
κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
2) Ὥρα 6:00 Ἑσπερινός στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
3) Ὥρα 9:30 – 12:30 µ. Ἱερά Ἀγρυπνία.
Πρόγραµµα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου 2022
Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου 2022
1) Τό πρωί 9:00 π.µ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ὃσιον Δαβίδ τόν Θαυµατουργόν.
2) 11:30 π.µ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν σύγχρονον Ἃγιον Ἰάκωβον τόν ἐν
τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ διαλάµψαντα.
3) Τό ἀπόγευµα ὣρα 5:00 µ.µ. Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισµοί
εἰς τόν Ὃσιον Δαβίδ τό ΄΄ Γέροντα ΄΄ τόν Θαυµατουργόν.
Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου 2022
1) Τό πρωί 6:00 – 10:00 π.µ. Ὂρθρος – Πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας
κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ µετά τοῦ Καθηγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ Ἀρχιµανδρίτου π. ΓΑΒΡΙΗΛ.
2) 12:00 µ. Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ὃσιον Δαβίδ τόν Θαυµατουργόν.
3) Τό ἀπόγευµα ὣρα 5:00 Ἑσπερινός – Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισµοί
εἰς τόν Νέον Ἃγιον Ἰάκωβον τόν ἐν Εὐβοίᾳ.
Δευτέρα 10 Ὀκτωβρίου 2022
1) Τό πρωί 5:00 – 8:30 π.µ. Ὂρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἀναχώρησις τῆς Τιµίας Κάρας

TAGGED: Φλώρινα,