Έρευνα της Κομισιόν Για Τα Αιολικά Πάρκα Στην Ελλάδα

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Μαΐου, 2011
aioliko_parko

Έρευνες για την καταλληλότητα χωροθετήσεων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
προαναγγέλλει η Κομισιόν, απαντώντας σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή των
Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλη Τρεμόπουλου για συγκεκριμένα μεγάλα έργα σε
ευαίσθητες περιοχές  σε Σκύρο και Κρήτη. Θα παρακολουθεί επίσης την
αναδιατύπωση της ελληνικής νομοθεσίας προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την
απόφαση C-293/07 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
O Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potocnik επισημαίνει πως στις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας υπογραμμίζεται
η σημασία της καταλληλότητας της θέσης (με «αναλύσεις ευαισθησίας» για κάθε
περιοχή), του σχεδιασμού και της λειτουργίας των αιολικών πάρκων. Στόχος είναι
η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που θα έχουν στη βιοποικιλότητα, αλλά και η
επίτευξη των στόχων προστασίας του δικτύου Natura 2000.
Ο Επίτροπος καλεί τις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι
αντίστοιχες αιτήσεις και άδειες των έργων συμμορφούνται πλήρως με τις σχετικές
διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία που
κατέθεσε ο Μ. Τρεμόπουλος, η Επιτροπή δηλώνει ότι «θα διερευνήσει, σε
συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τα έργα στην Κρήτη και τη Σκύρο, καθώς και τις
προοπτικές μιας στρατηγικής προσέγγισης όσον αφορά την επιλογή της θέσης
των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, γενικότερα».
Με τις ερωτήσεις του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων είχε καταθέσει
στην Κομισιόν στοιχεία για τα αιολικά πάρκα στις περιοχές «Σκύρος Όρος
Κόχυλα» (GR2420006) και σε ΖΕΠ της Κρήτης, όπου απειλούνται σημαντικά
απειλούμενα είδη αρπακτικών. Παράλληλα είχε  επισημάνει ότι στην Ελλάδα το
Χωροταξικό Πλαίσιο του κ Σουφλιά για τις Α.Π.Ε., επιτρέπει χωροθέτηση αιολικών
πάρκων σε ευαίσθητες περιοχές, εξαιρώντας μόνο τους οικοτόπους
προτεραιότητας. Σημειώνει την ελλιπέστατη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και υπογραμμίζει πως παρά την καταρχήν θετική αύξηση του
εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ, η Ελλάδα δε διαθέτει ουσιαστική εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωροταξικό σχεδιασμό για τα αιολικά πάρκα.
Αποτέλεσμα είναι να εκδίδονται άδειες εγκατάστασης γιγαντιαίων έργων ακόμη
και σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές.
«Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση της
ανανεώσιμης ενέργειας και στις άλλες όψεις της προστασίας του περιβάλλοντος»,
δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των  επενδυτών
προέρχονται δυστυχώς από κλάδους που δε φημίζονται για το σεβασμό τους στο
περιβάλλον, κάτι που ενισχύει την προτίμησή μας για το μοντέλο της Δανίας και
της Γερμανίας όπου κεντρική θέση στα αιολικά έχει ο κοινωνικός τομέας της
οικονομίας, σε στενή σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Οι φαραωνικές διαστάσεις
πολλών επενδυτικών σχεδίων και η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού επιτείνουν
ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της ανεπαρκούς ευασθησίας, και η αιολική
ενέργεια κινδυνεύει να δυσφημιστεί. Από την άλλη τα οικοσυστήματα απειλούνται
και από την κλιματική αλλαγή, οπότε η ενίσχυση της ανανεώσιμης ενέργειας
αποτελεί απαραίτητο μέρος της λύσης για τη διάσωση και προστασία τους. Στα
διλήμματα αυτά η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει ήδη απαντήσεις λύσεις που
μπορούν να διασφαλίσουν τέτοιες λεπτές ισορροπίες σε σημαντικό βαθμό.  Η
παρέμβαση λοιπόν της Κομισιόν, ως αποτέλεσμα των ερωτήσεών μας, αποτελεί
εξέλιξη που δε θα προστατεύσει μόνο σημαντικές περιοχές, αλλά θα πιέσει και την
ελληνική νομοθεσία σε θετικότερες κατευθύνσεις»

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..