Έργα Ανάπτυξης στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής

Ημ/νία Ανάρτησης: 2 Απριλίου, 2013

dakis-1

Στην υπογραφή των συμβάσεων τριών έργων που αφορούν την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, οικισμών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, προχώρησε την Τρίτη 2 Απριλίου 2013, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου, παρουσία του Δημάρχου Βασίλη Κωνσταντόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη του Προϊσταμένου Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αποστόλη Κουτσούλα, του προέδρου της ΑΝΚΟ  Κυριάκου Μιχαηλίδη, Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων.

Πρόκειται για τα έργα:

–     Εσωτερικό Δίκτυο Υδρευσης Οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων-Βελβεντού προϋπολογισμού 625.000,00€

–     Εσωτερικό και εξωτερικό Δίκτυο Υδρευση Οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού προϋπολογισμού 1.125.000,00€

–     Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων Βελβεντού, προϋπολογισμού 916.000,00€.     

Τα έργα είναι ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας ΄΄Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας΄΄ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Ε.Τ.Π.Α) καθώς και από Εθνικούς Πόρους.

Σε δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος σημείωσε «Τα έργα που σήμερα υπογράφει ο Περιφερειάρχης αποτελούν την επιβεβαίωση των προσπαθειών που καταβάλαμε ως Δημοτική Αρχή εδώ και 2 χρόνια ώστε να έχουμε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε το έργο μας με συνέπεια και ευθύνη τόνισε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Τα έργα που υπογράφουμε φέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αξιοπρεπούς διαβίωσης των κατοίκων  μιας περιοχής είναι ενταγμένα σε ένα ευρύ σχεδιασμό που έχουμε ως περιφερειακή αρχή και γίνονται με προγραμματισμό και πολύ δουλειά.

Καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής Ενότητας Γιάννης Σόκουτης, ώστε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα πρόσθεσε ώστε η χώρα γρήγορα να βγει από την χαράδρα της κρίσης.

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα με στοιχεία για τα έργα που θα υλοποιηθούν στους τρεις οικισμούς, φωτογραφικό υλικό και βίντεο ηλεκτρονική διεύθυνση: https://vimeo.com/63157936

Τίτλος Έργου : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

Προϋπολογισμός : 1.125.000,00 € με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση :   Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) καθώς και από Εθνικούς Πόρους    

Ανάδοχος : ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ – ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ Α.Τ.Ε

Προθεσμία περαίωσης : Επτακόσιες τριάντα ημέρες  (730)από την υπογραφή της σύμβασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής υποδομών:

$11.          Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από αγωγούς από αγωγούς πολυαιθυλενίου – 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού μήκους 4.758,00 μέτρων μήκους.

$12.          Κατασκευή εξωτερικού δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου – 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού μήκους 7.606,00 μέτρων μήκους

$13.          Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών σε εννέα (9) θέσεις στο εσωτερικό δίκτυο και σε δύο (2) στο εξωτερικό δίκτυο.

$14.          Κατασκευή 145 αναμονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές.

$15.          Κατασκευή τριών φρεατίων αερεξαγωγού, τριών φρεατίων εκκένωσης , δύο φρεατίων μειωτών πίεσης για την τροφοδοσία των χαμηλών ζωνών και επτά φρεατίων δικλείδων στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού.

$16.          Κατασκευή τεσσάρων φρεατίων πιεζόθραυσης και ενός φρεατίου διανομής – δασοπυρόσβεσης.

$17.          Κατασκευή πέντε φρεατίων εκκένωσης και τριών φρεατίων αερεξαγωγού στο εξωτερικό δίκτυο.

$18.          Περίφραξη της νέας δεξαμενής.

$19.          Κατασκευή αγωγού εκκένωσης της δεξαμενής από HDPE Φ160 10atm μήκους 66 m.

$110.      Εγκατάσταση διατάξεων διαφραγμάτων για τον έλεγχο της παροχής του εξωτερικού δικτύου εντός του θαλάμου εισροής της δεξαμενής και των πιεζοθραυστικών φρεατίων.

$111.  Εγκατάσταση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος, στην υφιστάμενη δεξαμενή καθώς επίσης και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης.

Τίτλος Έργου :   «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ  »

Προϋπολογισμός : 625.000,00 € με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση : Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)  καθώς και από Εθνικούς Πόρους .

Ανάδοχος : ΓΕΩ.ΤΕΚ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προθεσμία περαίωσης : 12 (δώδεκα) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το παρόν έργο Περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής υποδομών:

Θα γίνει η πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων αμιαντοτσιμεντοσωλήνων από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαμέτρων Φ63mm – Φ110mm και κλάσης 12,5atm.Θα κατασκευασθούν τα αναγκαία φρεάτια δικλείδων εκκενώσεων κ.λ.π. Το προκύπτον μήκος του νέου προτεινόμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης είναι 6.081,00 μ. Τονίζεται ότι η χάραξη των νέων αγωγών του εσωτερικού δικτύου γίνεται επί των οδών του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού.

Επίσης, θα γίνει η κατασκευή νέου προσαγωγού, διαμέτρου Φ140mm από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και κλάσης 12,5atm, από τη Δεξαμενή μέχρι το όριο του οικισμού μήκους 899,00μ. περίπου, για την καλύτερη και απρόσκοπτη τροφοδοσία του δικτύου. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν τέσσερεις (4) πυροσβεστικοί κρουνοί ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και αντιμετώπισης πυρκαγιάς στον οικισμό. Συνολικό μήκος αγωγών 6.980 μ.

Τίτλος Έργου :       ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ

Προϋπολογισμός :   916.000,00 € με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση :   Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) καθώς και από Εθνικούς Πόρους.

Ανάδοχος :  ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Ο.Ε

Προθεσμία περαίωσης :  Τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες  (360) από την ημέρα  της υπογραφή της σύμβασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής υποδομών:

$11.      Κατασκευή νέων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού  από αγωγούς πολυαιθυλενίου – 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού μήκους 11.277,00 μέτρων μήκους.

$12.      Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών σε οκτώ (8) θέσεις.

$13.      Κατασκευή 300 αναμονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές.

$14.      Κατασκευή είκοσι (20) φρεατίων διακλάδωσης, απομόνωσης και ελέγχου.

$15.      Κατασκευή δώδεκα (12) διθάλαμων φρεατίων εκκένωσης.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube