Έργα οδικής ασφάλειας για την ΠΕ Φλώρινας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δ. Μακεδονίας την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

Η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, με θέματα:


1: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου
«Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές
2: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου
«Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό- Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας-
Αμυνταίου».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

3: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου :
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές
4: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου :
«Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

5: Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 700.000,00 € #, με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές
6: Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

7: Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης
8: Έκδοση Απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα
με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα –
Πλατανόρευμα» Προϋπολογισμός: 650.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

9: Έκδοση απόφασης σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία),
σύμφωνα με το άρθρο 277 του Ν.4412/16 (όπως τροπ. και ισχύει) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2021-2022»Προϋπολογισμός: 68.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

10: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ.) κατά την περίοδο 2020-2021
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
11: Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

12: Καθορισμός ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών Π. Ε. Γρεβενών
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ο κ. Γεώργιος Βαβλιάρας.
13: 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2021)
Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.
14: 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2021)
Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.
15: 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2021)Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.

16: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του
προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2021
Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.
17: Έγκριση σκοπιμότητας για χρηματική χορηγία σε Ολυμπιονίκη
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

Pin It

Αφήστε μια απάντηση