Έργα προϋπολογισμού 3.2 εκ. € για την Π.Ε. Φλώρινας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Μαρτίου, 2014

dakis-limnaies-ypodomes-4

Βίντεο: Έργα προϋπολογισμού 3.2 εκ. € για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Τις συμβάσεις δύο σημαντικών έργων για τη λεκάνη του Αμυνταίου, προϋπολογισμού 2.6 εκ. ευρώ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, με τους αναδόχους, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Φλώρινας Δημήτρη Ηλιάδη και Ανάπτυξης Χρήστου Ευαγγέλου, των Δημάρχων Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλου και Αμυνταίου Ιωακείμ Ιωσηφίδη, περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων.

Πρόκειται για τα έργα προϋπολογισμού 3.2 εκ. € για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 1,510,000.00 €
Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες
Το έργο αναφέρεται στην επέκταση του υφιστάμενου πλωτού έργου Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας με διάλυση και απορρόφηση με αναδιάταξη όλου του υφιστάμενου πλωτού έργου στον νέο σχεδιασμό. Οι πλωτοί κυματοθραύστες αυξάνονται από 3 σε 13 οι πλωτοί προβλήτες αυξάνονται από 15 σε 42 και οι πλωτοί πρόβολοι αυξάνονται από 3 σε 9.
Προβλέπονται εργασίες:
α) προμήθειας εργοστασιακών ασυνεχών πλωτών προβλητών και προβόλων βαρέως τύπου, αλλά και συνεχών πλωτών κυματοθραυστών ελαφρού και βαρέως τύπου αποκλειστικά από εξειδικευμένο και με πολυετή εμπειρία εργοστάσιο, ήτοι προμήθεια πλωτών στοιχείων βιομηχανικής όχι εργοταξιακής κατασκευής ήδη μαζικά παραχθέντων και επί πολλά έτη δοκιμασμένων με επιτυχία σε παρόμοια περιβάλλοντα και κυματικά κλίματα κατάλληλων για το κυματικό κλίμα και οπωσδήποτε απόλυτα συμβατών με τα πλωτά στοιχεία του υφιστάμενου πλωτού έργου το οποίο θα ενσωματωθεί με αναδιάταξη στο νέο πλωτό έργο
β) ανάλογης μεταφοράς θαλάσσιας και χερσαίας εργοστασιακών ασυνεχών πλωτών προβλητών και προβόλων βαρέως τύπου, αλλά και συνεχών πλωτών κυματοθραυστών ελαφρού και βαρέως τύπου και των συνοδών διατάξεων αυτών στον παρόχθιο χώρο υλοποίησης του έργου,
γ) ασφαλούς διαχείρισης και πόντισης με κατάλληλα μέσα σε κυματικά αφύλακτο λιμναίο χώρο, ασφαλή φύλαξη σε προεγκατεστημένα ασφαλή προσωρινά αγκυροβόλια, ρυμούλκηση με κατάλληλα πλωτά μέσα στις τελικές θέσεις, μεταξύ τους σύνδεση και πρόσδεση με το σύστημα αγκύρωσης – συγκράτησης αλλά και λύση, άρση ασφαλή φύλαξη σε προεγκατεστημένα ασφαλή προσωρινά αγκυροβόλια και ενσωμάτωση με αναδιάταξη όλων των υφιστάμενων πλωτών στοιχείων και στοιχείων αγκυρώσεων στο νέο πλωτό έργο
δ) υλοποίησης του νέου συστήματος αγκύρωσης – συγκράτησης που θα έχει κατασκευαστεί από κατάλληλα διαμορφωμένα βαρέα ( 2,2 tons ) έρματα αγκύρωσης που με κατάλληλα μέσα στον λιμναίο χώρο θα μεταφερθούν και θα ποντιστούν – προσανατολισμένα αποτεθούν με κατάλληλα πλωτά μέσα και καταδυτικά συνεργεία σε καθορισμένες θέσεις πυθμένα και στην συνέχεια θα ενωθούν με τα κατάλληλα μακρά αλυσοειδή αγκύρωσης
ε) τάνυσης μέχρι αρνήσεως, ευθείασης, ισοτασικής δυναμικής ρύθμισης προεντάσεων με κατάλληλα μέσα των βαρέων αλυσοειδών του συστήματος αγκύρωσης – συγκράτησης
ζ) υλοποίησης των προβλεπόμενων προσβάσεων στον παρόχθιο λιμναίο χώρο, διασυνδέσεων των πλωτών στοιχείων και τοποθέτηση εξοπλισμού χρήσεων και Η/Μ

dakis-limnaies-ypodomes-2dakis-limnaies-ypodomes-1

ΛΙΜΝΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕΤΡΩΝ – ΖΑΖΑΡΗΣ – ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 2,750,000.00 €
Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: δώδεκα (12) μήνες
Το έργο αναφέρεται στην δημιουργία τριών πλωτών έργων σε τρεις διαφορετικές θέσεις από ένα στην λιμναία και παρόχθια ζώνη της κάθε λίμνης Πετρών, Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας. Συνολικά και στις τρεις θέσεις θα εγκατασταθούν 87 πλωτοί προβλήτες και 17 πλωτοί πρόβολοι.
Προβλέπονται εργασίες:
α) προμήθειας εργοστασιακών ασυνεχών πλωτών προβλητών και προβόλων βαρέως τύπου, κατάλληλων για ρηχά νερά με κυματισμό, αποκλειστικά από εξειδικευμένο και με πολυετή εμπειρία εργοστάσιο, ήτοι προμήθεια πλωτών στοιχείων βιομηχανικής όχι εργοταξιακής κατασκευής ήδη μαζικά παραχθέντων και επί πολλά έτη δοκιμασμένων με επιτυχία σε παρόμοια περιβάλλοντα και κυματικά κλίματα κατάλληλων για το κυματικό κλίμα και οπωσδήποτε κατάλληλων για ρηχά νερά με κυματισμό
β) ανάλογης μεταφοράς θαλάσσιας και χερσαίας εργοστασιακών ασυνεχών πλωτών προβλητών και προβόλων βαρέως τύπου και των συνοδών διατάξεων αυτών στον παρόχθιο χώρο υλοποίησης του έργου,
γ) ασφαλούς διαχείρισης και πόντισης με κατάλληλα μέσα σε κυματικά αφύλακτο λιμναίο χώρο, ασφαλή φύλαξη σε προεγκατεστημένα ασφαλή προσωρινά αγκυροβόλια, ρυμούλκηση με κατάλληλα πλωτά μέσα στις τελικές θέσεις, μεταξύ τους σύνδεση και πρόσδεση με το σύστημα αγκύρωσης – συγκράτησης
δ) υλοποίησης του συστήματος αγκύρωσης – συγκράτησης που θα έχει κατασκευαστεί από κατάλληλα διαμορφωμένα βαρέα (2,2 tons) έρματα αγκύρωσης που με κατάλληλα μέσα θα μεταφερθούν στον λιμναίο χώρο και θα ποντιστούν – προσανατολισμένα αποτεθούν με κατάλληλα πλωτά μέσα και καταδυτικά συνεργεία σε καθορισμένες θέσεις πυθμένα και στην συνέχεια θα ενωθούν με τα κατάλληλα μακρά αλυσοειδή αγκύρωσης.
ε) τάνυσης μέχρι αρνήσεως, ευθείασης, ισοτασικής δυναμικής ρύθμισης προεντάσεων με κατάλληλα μέσα των βαρέων αλυσοειδών του συστήματος αγκύρωσης – συγκράτησης
ζ) υλοποίησης των προβλεπόμενων προσβάσεων στον παρόχθιο λιμναίο χώρο, διασυνδέσεων των πλωτών στοιχείων και τοποθέτηση εξοπλισμού χρήσεων.

Μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής, τόνισε: «Τα έργα αυτά αποτελούν αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας πολλών θεσμικών, αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων και ουδεμία σχέση έχουν με τον εκλογικό κύκλο που έχει ξεκινήσει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του πρώτου και του δεύτερο βαθμού. Έχουν να κάνουν με τη στενή και ουσιαστική συνεργασία των εμπλεκομένων προς όφελος της κοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι έργα που θα βοηθήσουν καθοριστικά την ανάπτυξη όλου του οικοσυστήματος, αλλά θα συμβάλλουν τόσο στην κοινωνική, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».
Πρόκειται για πολύ χρήσιμα έργα, σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Δημήτρης Ηλιάδης και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς δουλεύουμε με βάση τα συμφέρον των πολιτών».
Θα βοηθήσουν και στην ανάπτυξη τον πρωτογενή τομέα τα συγκεκριμένα έργα ανέφερε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευάγγελου. Σήμερα το ενδιαφέρον πολλών έχει στραφεί στην γεωργία και την κτηνοτροφία.

dakis-limnaies-ypodomes-3

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, υπέγραψε την προέγκριση των σχεδίων σύμβασης δύο έργων προϋπολογισμού 575.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Η παρέμβαση αφορά στην ανάπλαση του Δημοτικού πάρκου, που βρίσκεται έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου και πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 8.517,11 τ.μ. και πρόκειται να ανακατασκευαστεί με σκοπό την λειτουργική και αισθητική της αναβάθμιση. Προτείνεται η κατασκευή δύο δεξαμενών, οι οποίες πέρα της αισθητικής και μικροκλιματικής συνεισφοράς, προσφέρουν το συλλεγόμενο νερό για δύο βασικές λειτουργίες του Πάρκου. Πρώτον, για την άρδευση των αστικών καλλιεργειών που τοποθετούνται στο νοτιοδυτικό τμήμα. Δεύτερο, το συλλεγόμενο νερό κυκλοφορεί στο νέο δίκτυο και θέτει σε λειτουργία τους προβλεπόμενους υδάτινους πίδακες.
Πλησίον του υπάρχοντος αναψυκτηρίου, το οποίο επισκευάζεται, δημιουργείται παιδική χαρά με το ειδικό συνθετικό δάπεδο και νέα, σύγχρονα και καταλληλότερα παιχνίδια. Προβλέπονται επίσης, πέργκολες σταθερές, όπου θα στεγάζουν τα απαιτούμενα τραπεζοκαθίσματα.
Στη νότια πλευρά δημιουργείται μία πλατεία, αστικού τύπου με σκληρά υλικά, στην οποία επανατοποθετείται το άγαλμα του Ν. Δογούλη και προσφέρει χώρο και θέσεις για νέους περαστικούς χρήστες. Το πάρκο διασχίζεται από μία πορεία, όπου η θεωρητική αρχή της είναι στη δυτική πλευρά, όπου προβλέπεται ένας χώρος πρώτης ενημέρωσης με την τοποθέτηση κατάλληλων καθισμάτων αλλά και τη δημιουργία ενός κεκλιμένου υπόστεγου από φυτεμένο δώμα, το οποίο είναι παράλληλα η πρώτη προβολή οικολογικής τεχνικής. Στη βόρεια πλευρά, τοποθετούνται εκατέρωθεν δύο χώροι στάθμευσης, για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής και κυρίως για τις γειτνιάζουσες δημόσιες υπηρεσίες.
Η επέμβαση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση φωτιστικών και την κατάλληλη επίστρωση των δαπέδων με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υλικά.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
Η πράξη περιλαμβάνει 4 υποέργα, μεταξύ των οποίων και την «Ανάπλαση Τ.Κ. Πλατέος». Η παρέμβαση αφορά:
1. στην βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων με διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμό, φυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου
2. στην ανάπλαση χώρου κεντρικής πλατείας με χάραξη πεζοδιαδρομών, διαμόρφωση χώρων στάσης, υπαίθριων και στεγασμένων, που υποστηρίζονται από κατάλληλο εξοπλισμό και νέες φυτεύσεις.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην κονσερβοποιεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.
TAGGED: Φλώρινα,