Εργαστήρια Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Γονέων διοργανώνει ο Δήμος Κοζάνης

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Ιανουαρίου, 2014

ergastiria goneon

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει τη λειτουργία εργαστηρίων συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων.
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς με παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και μελλοντικούς γονείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο.
Στη διάρκεια των εργαστηρίων οι εκπαιδευόμενοι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν και να επεξεργαστούν διάφορα θέματα, όπως:
• Βελτίωση επικοινωνίας. Παράγοντες που εμποδίζουν και διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.
• Συναισθήματα. Έκφραση συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια.
• Αυτοεκτίμηση. Τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών.
• Επίλυση συγκρούσεων. Θέσπιση κανόνων, πειθαρχία.
• Ανάγκες των παιδιών και προσδοκίες των γονιών.
• Ο ρόλος του παιχνιδιού στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
• Σχολική βία. Το παιδί μου θύμα ή θύτης;
Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν στη βάση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, ενώ η μεθοδολογία τους θα στηριχθεί στις βιωματικές τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες διευκολύνουν τα μέλη της ομάδας να γνωριστούν καλύτερα και να νιώσουν οικεία σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η χρήση τεχνικών ενεργητικής μάθησης, όπως η συζήτηση σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, το παιχνίδι ρόλων και ο ελεύθερος συνειρμός.
Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο χώρο του Α΄ ΚΑΠΗ Κοζάνης, που βρίσκεται στην οδό Φον Κοζάνη και Γρανικού (γωνία) και αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες θα είναι «κλειστές» (τα ίδια άτομα συμμετέχουν στην ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος) και αποτελούνται από 15 έως 20 άτομα. Οι συναντήσεις θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, θα έχουν διάρκεια 2 ώρες, ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10 ώρες. Η μέρα και η ώρα των συναντήσεων της ομάδας ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέλη της κάθε ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώνουν την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στα εργαστήρια συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων, καθημερινά 09:00-12:00 το πρωί, στο Α΄ΚΑΠΗ Κοζάνης και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013. Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2461026233.

TAGGED: Κοζάνη,