Ερώτηση Ζήση Τζηκαλάγια Προς Τον Υπουργό Οικονομικών

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Αυγούστου, 2011
Θέμα: Επιδότηση πρώτης κατοικίας σε δημοσίους υπαλλήλους παραμεθορίων περιοχών
Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας στόχο την ενίσχυση των παραμεθορίων περιοχών της χώρας μας και της περιφερειακής ανάπτυξης, θέσπισαν, σύμφωνα με το νόμο 1943/1991 (Α΄ 50) παράγραφος 4 του άρθρου 64, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 νόμου 2085/1992 (Α΄ 170) και το άρθρο 10 του νόμου 3320/2005 (Α΄ 48), τη χορήγηση επιδότησης για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, σε δημοσίους υπαλλήλους που διορίζονταν ή μετατάσσονταν σε αυτές τις περιοχές. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που συζητείται στην αρμόδια οικονομική επιτροπή, για τις «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» άρθρο 24 παρ 2, σχεδιάζει την κατάργηση της επιδότησης πρώτης κατοικίας. Μάλιστα η κατάργηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο, όπου ο μαρασμός της ελληνικής υπαίθρου γίνεται καθημερινά εντονότερος.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Εμμένετε στην κατάργηση της ευνοϊκής αυτής διάταξης, που ενδυναμώνει τις παραμεθόριες περιοχές, δίνοντας κίνητρα σε δημοσίους υπαλλήλους να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτές τις περιοχές;
2. Αντιλαμβάνεστε την αναστάτωση που θα επιφέρει η σχεδιαζόμενη αλλαγή στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει πάνω στο συγκεκριμένο Νόμο;
3. Εάν τελικά καταργηθεί, πράγμα που απευχόμαστε, σχεδιάζετε να έχει αναδρομική ισχύ;
Ο ερωτών βουλευτής
Ζήσης Τζηκαλάγιας

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube