ΕΣΔΕΠ Οι θέσεις μας για τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2019

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Φλώρινα/Κοζάνη 07.02.2019

Mε αφορμή τα πρόσφατα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο ιδρυμάτων με τον Υπουργό Παιδείας, δρομολογούνται εξελίξεις στο ακαδημαϊκό τοπίο, οι οποίες μας ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Καταρχάς σε σχέση με την ακαδημαϊκή ανασυγκρότηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τις νέες Σχολές και τα Τμήματα που θα προκύψουν θεωρούμε ότι τέθηκαν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός ισχυρού αναπτυξιακού πόλου με αιχμή του δόρατος την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή μας.

Χαιρετίζουμε ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σε σχέση με τη διοίκηση του νέου ιδρύματος, την πρόθεση του Υπουργείου να ακολουθήσει το μοντέλο που εφαρμόστηκε στις συνέργειες των άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), κάτι που άλλωστε αποτελούσε και πάγιο αίτημα του ΕΣΔΕΠ.

Στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος γενικά, αλλά και των επιμέρους σχολών του. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση όχι μόνο των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων, αλλά κυρίως των νέων που θα ιδρυθούν. Τόσο η στελέχωση με διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό όσο και η άμεση εφαρμογή μέτρων φοιτητικής μέριμνας-σίτιση, στέγαση, προσβασιμότητα, βιβλιοθήκες-είναι βασικοί όροι, για να μπορέσουν οι σχολές ως διακριτές ακαδημαϊκές μονάδες να αναπτυχθούν. Εξίσου σημαντικός όρος για την ανάπτυξή τους αποτελεί ο εμπλουτισμός τους με νέα Τμήματα.

Σε αυτό σημείο και ως παράδειγμα, οφείλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό που μας δημιουργεί το γεγονός πως στο κυοφορούμενο σχέδιο για την αυριανή μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας φαίνεται να παραμένει με ένα και μοναδικό Τμήμα, κάτι που θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της εν λόγω Σχολής και κατ’ επέκταση των Ακαδημαϊκών μονάδων όλου του Πανεπιστημίου.

ΔΣ ΕΣΔΕΠ
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Εκπαίδευση, Κοζάνη, Φλώρινα,