Ευεργετικές ρυθμίσεις, για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον δήμο Καστοριάς

dimos-kastorias-logo-1Ευεργετικές ρυθμίσεις, για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τους ∆ήµους.
Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (Φ.ΕΚ 93/A’/14-4-2014), δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ∆ήµων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, προς αυτούς, µε μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 24 έως 100) και µε απαλλαγή (πλήρη ή μερική) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Όσοι οφειλέτες του ∆ήµου µας, επιθυμούν να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, προς τον ∆ήµο καλούνται όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του Νόμου, προσέλθουν και καταθέσουν την σχετική αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου Καστοριάς.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση