Εξαγορά συντάξιμου χρόνου και σε επικουρικά ταμεία

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Αυγούστου, 2011
Επεκτείνεται και στα επικουρικά ταμεία η δυνατότητα εξαγοράς συντάξιμου χρόνου για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.
Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. στην οποία αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι των φορέων και τομέων επικουρικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα-τομέα τους, συμπληρώνοντας τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο με αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή τον φορέα κύριας ασφάλισης.
Επισημαίνεται από το υπουργείο Εργασίας, ότι, η θέσπιση της ρύθμισης αυτής, γίνεται έτσι ώστε, ο συντάξιμος χρόνος του Δημοσίου ή του φορέα κύριας ασφάλισης που αναγνωρίζεται στον επικουρικό φορέα – τομέα, να αξιοποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον ίδιο τρόπο που αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στο φορέα κύριας ασφάλισής τους,  για να μην υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σε κύρια σύνταξη σε σχέση με τον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη και τη μη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Σημειώνεται ότι, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης αφορά το ΤΕΑΔΥ και τους Τομείς του «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», τους Τομείς «ΤΕΑΥΑΠ», «ΤΕΑΕΧ» ΚΑΙ «ΤΕΑΥΠΣ» του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και τον Τομέα «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» του ΤΑΥΤΕΚΩ, στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 και 4 του ν.3232/2004 με βάση τις οποίες οι ασφαλισμένοι των φορέων-τομέων αυτών αναγνωρίζουν κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης τους, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στον επικουρικό φορέα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube