Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Νοεμβρίου, 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Δ/νση  Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας , ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου, για όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυκτερινό σχολείο, θα γίνουν  στις 10 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που θα υποβάλλουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας ή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, να ζητήσουν να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή, χωρίς να προσκομίσουν δικαιολογητικά φοίτησης  ή κατ’ οίκον διδασκαλίας. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι  και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Τσούλη Θωμά στο τηλέφωνο 23850-54586.