Ευχαριστήρια επιστολή της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φλώρινας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φλώρινας και τα µέλη του ∆.Σ., εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες στον δωρητή κύριο Τζάλη Βασίλειο –
Στέφανο, για την ευγενική προσφορά του στην υπηρεσία µας 800 χειρουργικών µασκών, απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό, για την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η ενέργειά του αποτελεί έµπρακτη απόδειξη των αισθηµάτων ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας την προσφορά της υπηρεσίας µας προς το κοινωνικό
σύνολο και λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο κοινής αντιµετώπισης της πρωτοφανούς αυτής πανδηµίας.
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
∆ήµου Φλώρινας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση