ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2012

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝSΑ-Υ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ , ΣΤΙΣ 15 ΚΑΙ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Την τρίτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΝSΑ-Υ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Αρχών  για τη Νεολαία)  φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, με  ώρα έναρξης 10:00.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο «Νεολαία σε Δράση», που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή κοινωνική συμμετοχή των νέων, προάγει την αλληλεγγύη και την ανοχή μεταξύ των νέων ανθρώπων για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής στην Ε.Ε. και ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων από διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ποιότητας των υποστηρικτικών συστημάτων για δράσεις νεολαίας καθώς και των δυνατοτήτων των οργανισμών για την  προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου:

 

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012.

 

09:30-10:00  Προσέλευση συμμετεχόντων

10:00-10:30 . Χαιρετισμοί

10:30-12:30  Παρουσίαση με θέμα «Συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ένα μοντέλο για μίμηση –Θεσσαλονίκη ΕΠΝ2014».

Κεντρικοί ομιλητές:

Μαρία Πασχαλίδου, Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού και Εθελοντών,

-Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Eurodyssea”,

-Εκπρόσωπος του UNESCO YOUTH CLUB Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί συζήτηση.

 

12:30-13:15  Διάλειμμα.

13:15-15:15   Εργαστήρια –Τομείς συμμετοχής νέων

13:15-13:55  Εργαστήρι 1     Νέοι και Φύση

Θεματική 1 «Συμμετοχή νέων στον προγραμματισμό και τις δράσεις για το περιβάλλον».

Εισηγητής : Εκπρόσωπος της ΜΚΟ  «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού».

Θεματική 2 «Ανάπτυξη της σχέσης των νέων με τη φύση εντός του αστικού περιβάλλοντος».

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία».

14:15-14:55 Εργαστήρι 2     Νέοι και Παιδί-Κοινωνικός διάλογος μεταξύ νέων

Θεματική 1  «Κοινωνική ενσωμάτωση νέων με ειδικές δεξιότητες».

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΜΚΟ  PRAXIS

Θεματική 2 «Οι νέοι συνομιλούν με νεότερους –Δράσεις από νέους

Εισηγητής: Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Σχεδία στην πόλη».

 

 

Πέμπτη 16 Φεβρουάριος 2012

 

10:00 – 14:30 Επισκέψεις μελέτης στο Παιδικό Χωριό SOS του Φιλύρου, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ,  προκειμένου να μελετηθούν οι δομές και η λειτουργία τους που αφορούν στους νέους και στις δράσεις τους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..