Γ. Αντωνιάδης Άμεση ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών

antoniadhs vouliΆμεση ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας-Αναφορά του βουλευτή Φλώρινας Γ. Αντωνιάδη

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα
Θέμα:Επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Προτάσεις

Κύριε Υπουργέ,
Σας επισυνάπτουμε την από 14-3-2017 επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΠεριφέρειαςΔυτικής Μακεδονίας, κοινοποιούμενη μεταξύ άλλων και προς εμάς, με την οποία εκφράζει την άμεση ανάγκη για αναβάθμιση και ενίσχυση της Πυροσβεστικής δύναμης της Δυτικής Μακεδονίας, μιας ακριτικής Περιφέρειας με τεράστιο ορεινό όγκο αλλά και με σημαντικές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που χρήζουν περιφρούρησης και πυρασφάλειας. Για το λόγο αυτό, αναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις που θα συντελέσουν στην ορθή κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στη διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων της περιοχής. Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του ζητήματος και προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση