Γενικά σημάδια δυσλεξίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Οκτωβρίου, 2011

Δεν είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί καθένα από τα παρακάτω σημάδια σε κάθε δυσλεκτικό παιδί. Όμως πάντοτε παρουσιάζεται ένα σύνολο συμπτωμάτων κατάλληλο ώστε να γίνει πλήρης διάγνωση.
-Δυσκολία στο να δένει τη ζώνη, τα κορδόνια, τη γραβάτα του, κλπ.
-Δυσκολία στο να κατανοεί προθέσεις οι οποίες σχετίζονται με κατεύθυνση, π.χ. μέσα-έξω, πριν-μετά, μπροστά-πίσω.
-Δυσκολία στο να εκτελεί περισσότερες από μία οδηγίες τη φορά.
-Πιθανό ιστορικό αργής, καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης.
-Δυσκολία στο να βρίσκει την ονομασία για κάποιο αντικείμενο.
-Μπέρδεμα αριστερής με δεξιά πλευρά του σώματος.
-Έλλειψη προτίμησης αριστερού – δεξιού χεριού.
-Φτωχός γραφικός χαρακτήρας με πολλές αντιστροφές γραμμάτων και κακοσχηματισμένα γράμματα.
-Δυσκολία στο να θυμάται οτιδήποτε σχετικό με σειρά ακολουθιών, π.χ. τις μέρες της εβδομάδας και αλφάβητο.
-Δυσκολία στο να θυμάται τι μέρα είναι, ή τα γενέθλια του, ή να μαθαίνει να λέει την ώρα.
-Υπερβολική κούραση σε σχέση με το χρόνο συγκέντρωσης και την προσπάθεια που κατέβαλε.
-Διστακτική και κοπιαστική αναγνωστική ικανότητα όταν διαβάζει δυνατά, παραλείποντας λέξεις συχνά ή προσθέτοντας έξτρα λέξεις ή αποτυγχάνοντας ν΄αναγνωρίσει ‘οικείες’ γνωστές λέξεις.
-Παραλείψεις σειράς ή σειρών όταν διαβάζει ή διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές. Χάνει το σημείο που διαβάζει.
-Μπερδεύει λέξεις που μοιάζουν οπτικά, π.χ. σώμα-μασώ, σάκα-κάσα, φάβα-βάφω.
-Δυσκολία στο να χωρίζει σε συλλαβές μεγάλες λέξεις όπως και στο να βάζει πάλι τις συλλαβές στη σωστή σειρά τους. -Συχνές παραλείψεις συλλαβών.
-Έλλειψη, δυσκολία ή αδιαφορία χρήσης σημείων στίξης.
-Συχνοί αναγραμματισμοί, πχ. τρένο σαν τέρνο, στρώμα σαν τσρώμα.
-Δυσκολία στο να επιλέγουν και να κατανοούν τα πιο σημαντικά σημεία ενός κειμένου.
-Ανικανότητα στο να βάζουν γράμματα μαζί σε συνδυασμούς συμφώνων ή φωνηέντων.
-Δυσκολία στο να μάθουν την προπαίδεια.
-Χαμηλή επίδοση στα γραπτά τους σε σχέση με την προφορική τους ικανότητα.
-Διαρκές μπέρδεμα με γράμματα που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά, π.χ. β-θ, φ-β, β-δ, σ-ζ, μ-ν.
-Λανθασμένη επιλογή γραμμάτων κατά τη διάρκεια φτωχής ακουστικής διάκρισης ιδιαίτερα μεταξύ φωνηέντων ε,α,ι,η, αλλά και συμφώνων π-μπ, τ-ντ.
-Χρήση χωρίς διάκριση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.
-Μπέρδεμα μεταξύ παρόμοιων ακουστικά λέξεων, π.χ. εμείς-εμάς, θέμα-δέμα. Γράμματα, συλλαβές και λέξεις παραλείπονται, τοποθετούνται σε λάθος σειρά ή μετατοπίζονται και αντιστρέφονται.
-Μια λέξη μπορεί να είναι γραμμένη με πολλούς τρόπους ορθογραφίας μέσα στο ίδιο κείμενο.
-Τα γράμματά τους είναι πολύ άσχημα τοποθετημένα στη σελίδα και με δυσκολία μένουν κοντά στο περιθώριο.
-Χάνουν το νόημα αυτού που γράφουν.