Γενική Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2011

Ημ/νία Ανάρτησης: 28 Ιανουαρίου, 2011
imagelyAΠO 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου θα διεξαχθεί η γενική απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, όπως ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Επίσης από 1-28 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η γενική απογραφή κτιρίων.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή:

1. Η απογραφή κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων τη 15η Ιανουαρίου 2011. Αντικείμενο θα είναι η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν με το εντεταλμένο και εκπαιδευμένο άτομο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με τη μέθοδο της συνέντευξης.

2. Η απογραφή πληθυσμού – κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστημα 15 ημερών, από 30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 29η Μαρτίου 2011. Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους ή στον τόπο της συνήθους διαμονής τους.

Με την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και οικονομικών ανέσεων όλων των κατοικιών της χώρας.