Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μαθαίνω να κυκλοφορώ !!

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Σεπτεμβρίου, 2011

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έκρινε σκόπιμο να δημοσιοποιήσει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
Οι γονείς ενδεικτικά μπορούν:
• να δίνουν το καλό παράδειγμα (τα παιδιά μαθαίνουν δια του παραδείγματος και μιμούνται τους γονείς)
• να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στην κυκλοφορία από πολύ νωρίς π.χ.
-να διασχίζουν το οδόστρωμα από τις διαβάσεις πεζών αφού πρώτα  ελέγχουν το δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις και
-να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα όταν πλησιάζει αυτοκίνητο.
• να βάζουν τα παιδιά στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας και
• να ενδιαφέρονται καθημερινά για την Οδική ασφάλεια των παιδιών τους, σε όλες τις φάσεις των μετακινήσεών τους.
Οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, για την Οδική Ασφάλεια μπορούν:
• να μεριμνούν για τη συνεχή ενημέρωση των μαθητών επάνω στο ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής τους,
• να επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια, τόσο τα οχήματα, όσο και τους οδηγούς και τους συνοδούς τους (όταν χρησιμοποιούν λεωφορεία για τις μετακινήσεις των μαθητών),
• να παρακολουθούν την οδική συμπεριφορά των οδηγών που χρησιμοποιούνται στα Σχολικά λεωφορεία,
• να ενισχύουν με κάθε τρόπο τον θεσμό του Σχολικού Τροχονόμου, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος στην ασφάλεια των μαθητών και
• να ενημερώνουν τις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας πριν την πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.
Με τα παραπάνω δεν μετατοπίζεται το έργο της Τροχαίας στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αλλά παράλληλα και από κοινού λόγω της θέσης τους μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.