Γενικό Λύκειο Αμυνταίου Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των  ΓΕΛ έτους 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Δεκεμβρίου, 2022

Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των
ΓΕΛ έτους 2023

Οι υποψήφιοι (απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές ως και Δευτέρα 12-12-2022.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την
παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Από τη διεύθυνση του σχολείου.

TAGGED: Αμύνταιο, ΓΕΛ Αμυνταίου, Εκπαίδευση,