Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς

Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, εκδόθηκε γεωργική προειδοποίηση για την έναρξη της 3ης πτήσης της καρπόκαψας σε οπωρώνες μηλιάς, χωρίς όμως να έχει μηδενίσει τελείως η 2η πτήση και υπάρχει ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης γενεών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350248, 377 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να , κο Παναγιωτίδη Αλέξανδρο .

Pin It

Αφήστε μια απάντηση