Γεωργικές Προειδοποιήσεις για μηλιά-αχλαδιά

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Αυγούστου, 2013

milia-dentro

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για μηλιά-αχλαδιά

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιούνται γεωργικές προειδοποιήσεις που αφορούν την μηλιά και την αχλαδιά.
Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae).
Άρχισε η 3η πτήση του εντόμου
Συνιστάται να γίνει ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

 

  Οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

(μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 9-13 Αυγούστου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ Chlorantraniliprole (2), Fenoxycarb (2), Diflubenzuron (4), Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών (στην προνύμφη) 17-19 Αυγούστου

 και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ

Beta-cyfluthrin (2), Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Cyfluthrin (1), Deltamethrin (2), Emamectin* (3), Etofenprox* (3), Indoxacarb (3), Phosmet (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2), Thiacloprid (1)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων 17-19 Αυγούστου

και δύο επαναλήψεις

κάθε 7-8 ημέρες

CpGV (9)

* Έγκριση μόνο για μηλιά.
Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Β. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ, ΝΑΡΚΕΣ ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΩΝ
(Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).
Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή. Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Acetamiprid, Beta-cyfluthrin.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Αγροχημικά να Χρησιμοποιούνται Πάντοτε σύμφωνα με την Ετικέτα και τις οδηγίες του Γεωπόνου.

TAGGED: Καστοριά,