Γεωργικές Προειδοποιήσεις από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Καστοριάς

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Μαρτίου, 2013
Γεωργικές Προειδοποιήσεις από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Καστοριάς
Η καλλιέργεια της μηλιάς βρίσκεται στο στάδιο της πράσινης κορυφής
(πράσινες κορυφές φύλλων εξέχουν από τα λέπια), στάδιο ευαίσθητο σε προσβολές
από ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ.
– Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση.
– Συνιστάται προληπτική επέμβαση με χαλκούχα για προστασία από τις αρχικές
μολύνσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από ώριμα ασκοσπόρια.
Για ποικιλίες που παρουσιάζουν ευαισθησία (κίνδυνος εγκαυμάτων) να προτιμηθούν
οργανικά μυκητοκτόνα επαφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.
Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
Εμμανουηλίδου Κων/να