Για την λειτουργία των σχολείων στον δήμο Πρεσπών την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 1 Φεβρουαρίου, 2012