Με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο Βάιος Χονδρό συναντάτε ο περιφερειάρχης

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Μαρτίου, 2011