Για τη λειτουργία των σχολείων του δήμου Πρεσπών την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Φεβρουαρίου, 2023