Γίνε Κύπριος με 10 εκατομμύρια ευρώ

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Οκτωβρίου, 2011

Nέα κριτήρια και όρους για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών, ως πολιτών της Δημοκρατίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αποφάσισαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, Νεοκλής Συλικιώτης και Κίκης Καζαμίας, αντίστοιχα.

Τα νέα κριτήρια που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση, κατά την τελευταία συνεδρία του Σώματος, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο στους έχοντες και κατέχοντες. Αρκεί μόνο να διαθέτουν το απαραίτητο προσόν – οικονομικό εκτόπισμα εκατομμυρίων- και ας μην έχουν συμπληρώσει επτά συναπτά έτη διαμονής στην Κύπρο, όπως ορίζει ο νόμος για τους… κοινούς θνητούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα κριτήρια, η κυπριακή υπηκοότητα δύναται να παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση σε αλλοδαπό / αλλοδαπή επιχειρηματία, ηλικίας 30 χρονών και άνω, με λευκό ποινικό μητρώο και με μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο, η αξία της οποίας θα πρέπει να υπερβαίνει το €1 εκατομμύριο σε τρέχουσες τιμές. Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει, επίσης, να πληρούν μια από τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις που έχουν άμεση σχέση με το οικονομικό τους εκτόπισμα:

1. Να διαθέτουν άμεσες επενδύσεις, τουλάχιστον, ύψους €10 εκατ., οι οποίες να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγορές ακινήτων, επιχειρήσεων / εταιρειών, μετοχών, αξιόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κύπρο.

2. Να έχουν συστήσει στην Κύπρο εταιρεία ή εταιρείες που ελέγχουν οι ίδιοι με συνολικό κύκλο εργασιών, τουλάχιστον €10 εκατ. το έτος κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια που προηγούνται του έτους αίτησης ή και τουλάχιστον το 1/3 των εργοδοτουμένων των αιτητών – αιτητριών να είναι Κύπριοι.

3. Να έχουν προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών τους εταιρειών ή καταπιστεύματος (που είναι μέτοχοι οι ίδιοι) στην Κύπρο, ύψους τουλάχιστον €15 εκατ.. Στην προκειμένη περίπτωση καθίσταται σαφές πως, τα €15 εκατ. σε καταθέσεις πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα σε τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι, η προϋπόθεση αυτή έχει παραβιαστεί, τότε, η πολιτογράφηση είναι δυνατό να ανακληθεί.

4. Να διαθέτουν από συνδυασμό των πιο πάνω, περιουσιακά στοιχεία, ύψους €15 εκατ..

5. Να έχουν προβεί σε σύσταση εταιρείας ή εταιρειών η διαχείριση των οποίων να είναι στην Κύπρο και τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους αίτησης, να έχουν καταβάλει στην κυπριακή οικονομία υπό την μορφή είτε πληρωμών στο φόρο εισοδήματος / ΦΠΑ είτε αμοιβών για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών, τραπεζικών και άλλων) τουλάχιστον €500.000 κατά μέσο όρο, το έτος.