Γιώργος Δακής «Η στενή συνεργασία αποδίδει καρπούς και στον τομέα της υγείας»

Ημ/νία Ανάρτησης: 27 Νοεμβρίου, 2012

mpodosakio_ypografi-2

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής:

«Η στενή συνεργασία αποδίδει καρπούς και στον τομέα της υγείας»

 

Έργα ύψους 18,016,023.00 € τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, στον τομέα της Υγείας, ανακοίνωσε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Πρόκειται για έντεκα έργα που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας, θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας των πολιτών, ενώ θα επιφέρουν εξοικονόμηση στον παραγωγικό χρόνο καθώς θα ελαχιστοποιήσουν τη μεταφορά των ασθενών. Επίσης το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ένταξη τριών ακόμη έργων ύψους 1,986,655.00 €.

 mpodosakio_ypografi-1

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τα έργα.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Π/Υ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ

1.900.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΠΔΜ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

350.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

1.000.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

3η ΥΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

388.680,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΠΔΜ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”

10.617.343,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΔΕΠΑΝΟΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

500.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

130.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.350.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

3η ΥΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

980.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΕΚΑΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

590.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

3η ΥΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

210.000,00 €

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

3η ΥΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

250.000,00 €

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3η ΥΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

750.710,00 €

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

985.945,00 €

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

18.016.023,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.986.655,00 €

 

 

 

 mpodosakio_ypografi-3

 

 

 

 

Εντωμεταξύ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, προχώρησε ταυτόχρονα στην υπογραφή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ¨Μποδοσάκει層. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007-2014 με το ποσό των 10,617,343.00 € και αφορά επέκταση των εξωτερικών ιατρείων, του παιδιατρικού εξωτερικού ιατρείου, την δημιουργία μονάδας χημειοθεραπείας και βρεφονηπιακού σταθμού. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

TAGGED: ΕΣΠΑ,