Γιώργος Κασαπίδης από Λιμνοχώρι Η χρηματοδότηση αφορά την προστασία, ανάδειξη και την αξιοποίηση των λιμνών (βίντεο)

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου, 2022

Για τη χρηματοδότηση 4 έργων που αφορούν την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης στη διάρκεια συνέντευξης που δόθηκε στο Λιμνοχώρι, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Βόσδου του Δημάρχου Αμυνταίου Ανθιμου Μπιτάκη του Διευθυντή της ΔΑΟΚ Βασίλειου Άμπα της Αντιδημάρχου Αμυνταίου Ελένης Γυρίκη της προέδρου του Αγροτικού συλλόγου Διαμάντως Κρητικού εκπροσώπων κτηνοτρόφων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε τη χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, 4 έργων αποκατάστασης, διατήρησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, συνολικού προϋπολογισμού 758.605,13 ευρώ.

Έκανε λόγω για ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τη Δυτική Μακεδονία πρωτοπόρο σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας της με οικολογικό τρόπο.
Ιδιαίτερα η χρήση βουβαλιών για τη διαχείριση με φυσικό τρόπο των καλαμιώνων στις λίμνες της Χειμαδίτιδας και των Πετρών της ΠΕ Φλώρινας ανοίγει νέες προοπτικές για την Περιφέρεια μας!

Τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στις 24 περιοχές NATURA 2000 που έχουν αναγνωριστεί στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα πλούσια και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως σύνολο στοιχείων φυσικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, η επιλογή από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που αφορά στην αξιοποίηση των λιμνών, ως ενός ιδιαίτερου στοιχείου για προστασία και ανάδειξη, με στόχο την υποστήριξη και της οικονομικής ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ενισχύει τη χρηματοδότηση τέτοιου τύπου δράσεων.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Απογραφή, Ανάδειξη και Προώθηση της γνώσης τής Ιχθυοπανίδας τού Δήμου Πρεσπών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 198.996,01
2 Περιφερειακό Σχέδιο Διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου ΝATURA 2000 στη Δυτική Μακεδονία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 199.619,00
3 Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 180.750,06
4 Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ2000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 179.240,06
ΣΥΝΟΛΟ 758.605,13

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 – «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

TAGGED: Δήμος Αμυνταίου, Δυτική Μακεδονία, Λιμνοχώρι, Περιφέρεια,