Γιώργος Κασαπίδης: Προ των πυλών η απειλή των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημ/νία Ανάρτησης: 10 Μαρτίου, 2014

kasapidis-g

Προ των πυλών η απειλή των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να διαδραματίσει το σημαντικό ρόλο που η προεδρία της προσδίδει στο ζήτημα της αδειοδότησης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, η οποία συζητιέται σχετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση ο βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης.
Μετά την αποδοχή ύπαρξης γύρης μεταλλαγμένων φυτών στο μέλι, τη διακίνηση χωρίς σχετική σήμανση ζωοκομικών προϊόντων από ζώα που εξετράφησαν με μεταλλαγμένες ζωοτροφές, την αποδοχή ύπαρξης ποσοστού γενετικής τροποποίησης σε προϊόντα ζωντανών οργανισμών έως 0.9%, είναι προφανές ότι και η αδειοδότηση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου προϊόντος παράγωγου αραβοσίτου αποτελεί ένα επιπρόσθετο βήμα στη μεθοδευμένη άρση απαγόρευσης της καλλιέργειας των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: 1. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής
κ. Ιωάννη Μανιάτη
2. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη

Θέμα: Προ των πυλών η απειλή των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συμβολή και της ελληνικής πλευράς, ως προεδρεύουσας της Ε.Ε., φαίνεται να ανοίγει η πόρτα για την καλλιέργεια Γ.Τ.Π. στα εδάφη της Ε.Ε., όπως προκύπτει από τις συζητήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας.
Παρά την επικοινωνιακή διαχείριση, ως επιτυχούς, της συμφωνίας που προωθείται, λόγω της δυνατότητας κάθε κράτους-μέλους να απαγορεύει τέτοιες καλλιέργειες στην επικράτειά του, είναι προφανές ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δρομολογείται η αδειοδότηση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου προϊόντος παράγωγου αραβοσίτου και δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη η διαφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών.
Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή, η μέχρι σήμερα διαχείρισή του κυρίως από τα όργανα της Ε.Ε. δείχνει να ξεφεύγει από το ευρύτερο πλαίσιο των ηθικών αρχών της ζωής στον πλανήτη και να υπεισέρχεται στο στενότερο πλαίσιο του εμπορικού και οικονομικού κέρδους ορισμένων πολυεθνικών.

Επειδή εδώ και χρόνια μεθοδεύεται η άρση της απαγόρευσης στην Ε.Ε. της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. με πρώτο βήμα υποχώρησης την αποδοχή ύπαρξης ποσοστού γενετικής τροποποίησης σε προϊόντα ζωντανών οργανισμών έως 0.9%, στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και ζωοκομικών προϊόντων από ζώα που εξετράφησαν με μεταλλαγμένες ζωοτροφές και τελευταία με ανάλογη απόφαση για αποδοχή ύπαρξης γύρης μεταλλαγμένων φυτών στο μέλι,
Επειδή παρά τη δυνατότητα κάθε κράτους-μέλους να αποφασίζει αυτόνομα για την επικράτειά του, ο κίνδυνος επιμόλυνσης λόγω διασποράς είναι υπαρκτός,
Επειδή, έως και σήμερα, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να απενοχοποιούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ως προς τις μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών και άλλων ζωντανών οργανισμών του οικοσυστήματος,
Επειδή η τεράστια βιοποικιλότητα της χώρας και η ποιότητα των αγροδιατροφικών μας προϊόντων αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε, έναντι του περιορισμού της που επιχειρείται με την εισαγωγή στο οικοσύστημα ολίγων «άτρωτων» Γ.Τ.Ο.,
Επειδή καθήκον της Πολιτείας είναι να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, να προστατεύσει το περιβάλλον και να εκφράζει τη βούληση του λαού,
Επειδή μετά την αδικαιολόγητη και καθαρά για κερδοσκοπικούς λόγους υπαναχώρηση της Ε.Ε. στην απόλυτη απαγόρευση καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. στο έδαφός της, φαίνεται να υπαναχωρεί ακόμα περισσότερο με την επικείμενη απόφαση, σαν να επρόκειτο για σχέδιο κλιμακωτά εφαρμοζόμενο,
Επειδή για την Ελλάδα είναι μοναδική ευκαιρία και στιγμή ύψιστης ευθύνης να θέσει το μείζον αυτό θέμα για την ανθρωπότητα στην πραγματική του ηθική διάσταση για τη ζωή, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τις διαχρονικές αρχές και αξίες του προαιώνιου Ελληνορθόδοξου πνευματικού πολιτισμού, έναντι της τυχοδιωκτικής και κερδοσκοπικής προσέγγισης εις βάρος της ζωής που επιχειρείται από πνευματικά άρρωστους και οικονομικά ισχυρούς του πλανήτη, που φαίνεται να επηρεάζουν ανεπαρκείς πολιτικούς και στην Ε.Ε.,
Επειδή κάτι ανάλογο προοιωνίζεται και με τις πιέσεις που ήδη ασκούν μεγάλες πολυεθνικές στα όργανα της Ε.Ε. για την άρση της προστασίας των Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντων στην εσωτερική αγορά, αφού ήδη καταπατούν με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε., —στο πλαίσιο της συμφωνίας CETA μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά, δικαστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις για την χρήση ονομάτων Π.Ο.Π. ευρωπαϊκών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποια είναι η θέση της ελληνικής πλευράς στη συζήτηση που διενεργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Θα διευκολύνει με τη στάση της την καλλιέργεια Γ.Τ.Π. στο ευρωπαϊκό έδαφος υποκύπτοντας στις πιέσεις των πολυεθνικών και αγνοώντας τη βούληση των πολιτών;
2. Πότε τέθηκε το θέμα της εισαγωγής της καλλιέργειας των Γ.Τ.Ο. στην Ε.Ε., από τους αρμόδιους υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης στους Έλληνες βουλευτές; Γιατί ο έλληνας Υπουργός πριν τη συμμετοχή του στις αντίστοιχες συνεδριάσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα για τη ζωή δεν έφερε το θέμα για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;
3. Τι πρόκειται να κάνει σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια από την Ε.Ε. για την καλλιέργεια συγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων;

TAGGED: Γεωργία,