Γραφείο Φυσικής Αγωγής Φλώρινας πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Μαΐου, 2011

Η πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. για το έτος 2010 – 2011 θα γίνουν στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης από Τετάρτη 08 Ιουνίου 2011 έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρες 07:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. Η Επιτροπή δε θα λειτουργήσει τις εξής ημερομηνίες : Σάββατο 11-06-2011 – Κυριακή 12-06-2011 – Δευτέρα 13-06-2011 – Σάββατο 18-06-2011 και Κυριακή 19-06-2011.

Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την πρώτη ημέρα που θα προσέρχονται στην Επιτροπή για να εξεταστούν σε κάποιο αγώνισμα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

  1. Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία επικυρωμένη.
  2. Καρδιογράφημα.
  3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας .
  4. Δελτίο εξεταζομένου των Πανελλαδικών εξετάσεων ή τη βεβαίωση πρόσβασης που γράφει τον κωδικό αριθμό του υποψηφίου.
  5. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας.
  6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α ή ιδιώτη ιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει   ιατρός Δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές – αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ της παραγρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (302 τ. Α) και την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90 τ.Α) και την παραγρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3057/2002 (Φ.Ε.Κ. 239 τ.Α’) και το άρθρο 18 του Ν.3708/2008 που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή εξέτασης στις παραπάνω ημερομηνίες προσκομίζοντας τις ιατρικές εξετάσεις.

Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω μαθητές – αθλητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν μέρος στην υγειονομική εξέταση (και στην πρακτική δοκιμασία όσοι επιθυμούν).

Η εξέταση των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης ως τρίτο αγώνισμα, αφού εξεταστούν στα δύο άλλα αγωνίσματα που θα δηλώσουν και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα γίνεται στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, για όσους προέρχονται από τους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα).

Ειδικότερα η εξέταση στο αγώνισμα της κολύμβησης θα γίνει τις ημέρες:

Παρασκευή 17 – 06 – 2011 και Τρίτη 21 – 06 – 2011 (10:00 π.μ. – 12.30 μ.μ.).

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:

Αγόρια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, Δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Κορίτσια:

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, Δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο αγωνίσματα την ίδια ημέρα και το τρίτο αγώνισμα σε άλλη ημέρα.

Παρακαλούνται να λάβουν γνώση του παρόντος όλοι οι μαθητές – τριες της Γ΄ Τάξης Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολείων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Κοζάνης και στο τηλέφωνο : 2461351280.