Η 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής την Τρίτη 20/03/2012

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Μαρτίου, 2012

 

Κ

ατά την 10η συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της, καλούνται την Τρίτη 20/03/2012, ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

 

  1. 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. 2. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ» προεκτιμώμενης  αμοιβής 35.233,44€ Π.Δ.Μ
  3. 3. Έγκριση του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή περίφραξής στο γήπεδο Ασβεστόπετρας» προϋπολογισμού 15.176,99€ Π.Ε Κοζάνης
  4. 4. Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης δημοπρασίας επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση Ε.Ο δικτύου Π.Ε Καστοριάς» προϋπολογισμού 50.000,00€
  5. 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδεδρου – Ποριάς» Π.Ε Καστοριάς
  6. 6. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2012 με αριθ. Διακήρυξης 2/2012
  7. 7. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας Π.Δ.Μ»
  8. 8. Έγκριση δαπάνης του προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012
  9. 9. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των ιδιωτικών μηχ/των που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου χρονικής περιόδου 2011-2012 Π.Ε Κοζάνης

10. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση – αντικατάσταση μαρμάρων λόγω επικινδυνότητας στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης

11. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην πόλη της Κοζάνης

12. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ

13. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης

14. Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕ Γρεβενών

15. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

16. Έγκριση αποδοχής δικαστικής απόφασης και της καταβολής της δαπάνης που ενέκρινε το δικαστήριο Π.Ε Γρεβενών

17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

19. Έγκριση Δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου Π.Ε Καστοριάς

20. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης έξι υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και ενός οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας για το Α΄ και Β΄ εξαμήνου του 2012

21. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ