Η απάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Α. Λυκουρέντζου, για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 30 Οκτωβρίου, 2012

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Α.Λυκουρέντζος, απάντησε σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Φλώρινας Θ.Γερμανίδη «Σχετικά με τα προβλήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Φλώρινας». Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

 

 

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή  αρχείο pdf εδώ

 

Απαντώντας στην με αρ. 1581/12-9-2012 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Γερμανίδη, σχετικά με προβλήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Φλώρινας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά από την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων με εμπύρετο νόσημα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Φλώρινας, κατόπιν εισήγησης από το ΚΕΕΛΠΝΟ, η 3η ΥΠΕ προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Μονάδας, με σκοπό την ασφάλεια των ασθενών. Ταυτόχρονα με τη διοίκηση, τους φορείς και το ιατρικό προσωπικό του ΓΝ Φλώρινας, διατέθηκε επιστημονικό και άλλο προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ, της 3ης ΥΠΕ και του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας, προκειμένου να γίνει η αναγκαία διερεύνηση του αιτίου, καθώς και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας.

Σε ορισμένα αποτελέσματα απομονώθηκε το gram αρνητικό παθογόνο burkholderia cepacia. Παρότι μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων το ΓΝ Φλώρινας, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρία που έχει αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία των μηχανημάτων της Μονάδας, προχώρησαν σε αλλαγή των μεμβρανών της ώσμωσης και σωληνώσεων του δικτύου νερού της Μονάδας, η οποία και επαναλειτούργησε στις 8 Αυγούστου, οι δειγματοληψίες που ακολούθησαν έδειξαν υπέρβαση των ορίων ασφαλείας μικροβιακού φορτίου του νερού του δικτύου της Μονάδας (οικ. Εμπ. 450/29-8-2012 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ) και οδήγησαν στην εκ νέου αναστολή λειτουργίας της στις 28 Αυγούστου. Μετά από νέες δειγματοληψίες και άλλες ενέργειες (απολυμάνσεις χώρων, αξιολόγηση του δικτύου νερού από ειδικό κλιμάκιο, κα), ακολούθησε εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ (οικ. Εμπ. 493/18-9-2012 έγγραφο) σχετικά με το αίτιο πρόκλησης του επαναλαμβανόμενου προβλήματος και συστάσεις για την αντιμετώπισή του.

Στις δύο περιπτώσεις αναστολής της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, λήφθηκαν μέτρα για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών στις λοιπές Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της Δυτικής Μακεδονίας, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Διευθυντές των Μονάδων. Οι Διευθυντές κλήθηκαν μετά από πρωτοβουλία της 3ης ΥΠΕ στα κεντρικά της υπηρεσίας, όπου μαζί με άλλους παράγοντες συζητήθηκε το πρόβλημα της Μονάδας και ο τρόπος υποστήριξής της, καθώς και η συνεχής κλινική παρακολούθηση των ασθενών της.

Επιπλέον, για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας, συγκροτήθηκε εξωτερική ομάδα εκπαίδευσης από έμπειρους επαγγελματίες υγείας, η οποία μετέβη στο ΓΝ Φλώρινας.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις, οι απολυμάνσεις, καθώς και οι μικροβιολογικές αναλύσεις από το ΠΕΣΥ Θεσσαλίας συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έως ότου βεβαιωθεί η ασφαλής λειτουργία της Μονάδας.

Τέλος, σε ότι αφορά το θέμα του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Φλώρινας προβλέπονται 3 θέσεις ειδικών ιατρών και υπηρετεί μία γιατρός με βαθμό Επιμελητή Ά.

Από τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1 του Ν. 3833/2012 (ΦΕΚ 40Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α) και τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40Α), προκύπτει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων, με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος ήταν ένα προς δέκα.

Ειδικά για το έτος 2012 ο λόγος ένα προς πέντε διατηρείται για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, με εξαίρεση τις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, για τις οποίες ο λόγος τροποποιείται για το 2012 σε ένα προς δέκα, δηλαδή μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις.

Οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας θα επιλυθούν προσωρινά με την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, καθώς και με την πρόσληψη στον κατάλληλο χρόνο και με τη βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας, μόνιμου προσωπικού προς κάλυψη αναγκών των κενών οργανικών θέσεων.

Για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΓΝ Φλώρινας ζητήθηκε η τοποθέτηση επικουρικού ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Γενικής Ιατρικής, Μονάδας. Με την αρ. Υ10α/ΓΠοικ.79972/21-8-2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, του οποίου αναμένεται η τοποθέτηση.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ